Ο αξιόπιστος προμηθευτής σας γενόσημων φαρμάκων
Προσθήκη Σελιδοδείκτη για τον Τόπο

Υπέρταση

Aceon

Aceon

perindopril erbumine

Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease. ... Περισσότερες πληροφορίες

2/4/8mg

Adalat

Adalat

nifedipine

Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). ... Περισσότερες πληροφορίες

10/20/30mg

Adalat CC

Adalat Cc

nifedipine

Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure. ... Περισσότερες πληροφορίες

30mg

Adcirca

Adcirca

tadalafil

Adcirca (ταδαλαφίλη), χαλαρώνει τους μυς και αυξάνει τη ροή του αίματος σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος. Adcirca χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης και τη βελτίωση της ικανότητας για άσκηση σε άνδρες και γυναίκες. ... Περισσότερες πληροφορίες

20mg

Aldactone

Aldactone

spironolactone

Γενόσημο Aldactone χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του οιδήματος και της κατακράτησης υγρών σε ασθενείς με την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, την κίρρωση του ήπατος ή των νεφρών (τον νεφρωσικό σύνδρομο). Επίσης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ή την πρόληψη χαμηλού επίπεδου καλίου στο αίμα. ... Περισσότερες πληροφορίες

25/100mg

Altace

Altace

ramipril

Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack. ... Περισσότερες πληροφορίες

1.25/2.5/5/10mg

Avalide

Avalide

irbesartan hydrochlorothiazide

Generic Avalide is a combination medication used to treat high blood pressure. One component belongs to a class of blood pressure medications that prevents the hormone angiotensin II from constricting the blood vessels, thereby allowing blood to flow more freely and keeping blood pressure down. The other component is a diuretic that increases the output of urine, removing excess fluid from the body and thus lowering blood pressure. ... Περισσότερες πληροφορίες

150mg + 12.5mg

Azor

Azor

olmesartan and amlodipine

Το φάρμακο Azor περιέχει ένα συνδυασμό της αμλοδιπίνης και της ολμεσαρτάνης. Η αμλοδιπίνη είναι ένας αναστολέας διαύλων ασβεστίου. Λειτουργεί με τη χαλάρωση των μυών της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Η ολμεσαρτάνη είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ. Η ολμεσαρτάνη διατηρεί τα αιμοφόρα αγγεία από την στένωση, πράγμα που μειώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Το Azor χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (της υπέρτασης). Η μείωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής προσβολής. ... Περισσότερες πληροφορίες

20mg + 5/40mg + 5mg

Benicar

Benicar

olmesartan

Generic Benicar is used to treat high blood pressure (hypertension). ... Περισσότερες πληροφορίες

10/20/40mg

Benicar HCT

Benicar Hct

olmesartan - hydrochlorothiazide

Generic Benicar HCT is a diuretic used to treat high blood pressure (hypertension). ... Περισσότερες πληροφορίες

20mg + 12.5mg

Bystolic

Bystolic

nebivolol

Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure. ... Περισσότερες πληροφορίες

2.5/5/10mg

Calan

Calan

verapamil

Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter. ... Περισσότερες πληροφορίες

40/80mg

Calan SR

Calan Sr

verapamil

Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines. ... Περισσότερες πληροφορίες

120/240mg

Cartia

Cartia

diltiazem hcl

Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines. ... Περισσότερες πληροφορίες

30/60/90/120mg

Cartia XT

Cartia Xt

diltiazem hcl

Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines. ... Περισσότερες πληροφορίες

90/120/180mg

Catapres

Catapres

clonidine

Το Catapres (κλονιδίνη) μειώνει την αρτηριακή πίεση μειώνοντας τα επίπεδα ορισμένων χημικών ουσιών στο αίμα σας. Αυτό επιτρέπει στα αιμοφόρα αγγεία σας να χαλαρώσουν και η καρδιά σας να χτυπά πιο αργά και εύκολα. Η μάρκα Catapres της κλονιδίνης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υπέρτασης (υψηλή αρτηριακή πίεση). Η μάρκα Kapvay κλονιδίνης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διαταραχής υπερκινητικότητας έλλειψης προσοχής (ADHD). ... Περισσότερες πληροφορίες

100mcg

Coreg

Coreg

carvedilol

Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines. ... Περισσότερες πληροφορίες

3.125/6.25/12.5/25mg

Cozaar

Cozaar

losartan

Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes. ... Περισσότερες πληροφορίες

25/50/100mg

Demadex

Demadex

torsemide

Generic Demadex is used for treatment of edema (swelling) associated with heart, kidney, or liver failure or conditions when there is excess body water. It is also used alone or with other medicines to treat high blood pressure. ... Περισσότερες πληροφορίες

10/20mg

Diamox

Diamox

acetazolamide

Generic Diamox is used for treating certain types of glaucoma in combination with other medicines. It is also used to treat or prevent symptoms of mountain sickness. ... Περισσότερες πληροφορίες

250mg

Diovan

Diovan

valsartan

Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors. ... Περισσότερες πληροφορίες

40/80/160mg

Diovan HCT

Diovan Hct

valsartan-hydrochlorothiazide

Generic Diovan HCT is used for treating high blood pressure. ... Περισσότερες πληροφορίες

80mg + 12.5/160mg + 12.5mg

Edarbi

Edarbi

azilsartan

Το Edarbi (αζιλσαρτάνη) είναι ανταγωνιστής υποδοχέα αγγειοτενσίνης II. Το azilsartan κρατά τα αιμοφόρα αγγεία από το στένεμα, γεγονός που μειώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Το Edarbi χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση). ... Περισσότερες πληροφορίες

40/80mg

Entresto

Entresto

sacubutril + valsartan

Το Entresto περιέχει ένα συνδυασμό sacubitril και βαλσαρτάνης. Το Sacubitril είναι φάρμακο για την αρτηριακή πίεση. Λειτουργεί με την αύξηση των επιπέδων ορισμένων πρωτεϊνών στο σώμα που μπορούν να διαστέλλουν (διευρύνουν) τα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης μειώνοντας τα επίπεδα νατρίου. Η βαλσαρτάνη είναι ένας αναστολέας των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (μερικές φορές ονομάζεται ARB). Η βαλσαρτάνη διατηρεί τα αιμοφόρα αγγεία στενεύοντας, γεγονός που μειώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Το Entresto χρησιμοποιείται σε ορισμένα άτομα με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό το φάρμακο βοηθά στη μείωση του κινδύνου να χρειασθείτε να νοσηλευτείτε όταν τα συμπτώματα επιδεινώνονται και βοηθά στη μείωση του κινδύνου θανάτου από καρδιακή ανεπάρκεια. ... Περισσότερες πληροφορίες

26mg + 24/51mg + 49mg

Frumil

Frumil

amiloride and furosemide

Generic Frumil is a combination of two diuretics used for treating fluid retention (oedema), either in the legs or on the lungs. ... Περισσότερες πληροφορίες

5mg + 40mg

Hytrin

Hytrin

terazosin

Generic Hytrin is used for treating high blood pressure and treating signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH). ... Περισσότερες πληροφορίες

1/2/5mg

Hyzaar

Hyzaar

losartan-hydrochlorothiazide

Generic Hyzaar is used for treating high blood pressure. It may be used to decrease the risk of stroke in certain patients with high blood pressure. ... Περισσότερες πληροφορίες

50mg + 12.5mg

Inderal

Inderal

propranolol

Το Generic Inderal χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης ή της κολπικής μαρμαρυγής. Χρησιμοποιείται σε ασθενείς με στηθάγχη για τη μείωση της συχνότητας στηθάγχης και την αύξηση της ανοχής στην άσκηση. Για τη μείωση του κινδύνου καρδιακού θανάτου σε ορισμένους ασθενείς που έχουν επιβιώσει από καρδιακή προσβολή. Για τη διαχείριση ορισμένων τύπων δονήσεων, μια καρδιακή κατάσταση που ονομάζεται υπερτροφική υποαορτική στένωση ή ορισμένα συμπτώματα φαιοχρωμοκυτώματος (όγκου επινεφριδίων). Χρησιμοποιείται επίσης για την πρόληψη πονοκεφάλων ημικρανίας. ... Περισσότερες πληροφορίες

10/20/40mg

Inderal LA

Inderal La

propranolol

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches. ... Περισσότερες πληροφορίες

40/80mg

Inspra

Inspra

eplerenone

Η Επλερενόνη εμποδίζει τις ενέργειες της ορμόνης αλδοστερόνη στο σώμα. Η Αλδοστερόνη είναι σημαντική για την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η Επλερενόνη χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας μετά από μία καρδιακή προσβολή. Η Επλερενόνη χρησιμοποιείται επίσης για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση). ... Περισσότερες πληροφορίες

25/50mg

Irbesartan

Irbesartan

irbesartan

Irbesartan is used for treating high blood pressure. It may be used alone or with other blood pressure medicines. ... Περισσότερες πληροφορίες

150/300mg

Kamagra® Soft

Kamagra Soft

sildenafil citrate

Το KamagraΒ® Soft είναι ένα ανάλογο σκεύασμα των κοινώς γνωστών ως ταμπλετών ViagraΒ® Soft και έχει 4 διαφορετικές γεύσεις: Φράουλα, Πορτοκάλι, Μπανάνα και Ανανάς, όλα σε μία συσκευασία καρτέλας. Τα δισκία είναι μη επικαλυμμένα, έτσι διαλύονται γρηγορότερα και θα παρατηρήσετε αποτέλεσμα συνήθως σε 15-20 λεπτά. ... Περισσότερες πληροφορίες

100mg

Lasix

Lasix

furosemide

Το γενόσημο Lasix χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης ή την κατακράτηση υγρών (οίδημα) που σχετίζεται με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή νεφρική νόσο. ... Περισσότερες πληροφορίες

40/100mg

Livalo

Livalo

pitavastatin

Το Livalo (pitavastatin ή ή πιταβαστατίνη) ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς αναγωγάσης HMG CoA ή "στατίνες". Η πιταβαστατίνη μειώνει τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης (της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας ή του LDL) και των τριγλυκεριδίων στο αίμα, ενώ αυξάνει τα επίπεδα της «καλής» χοληστερόλης (της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας ή του HDL). Το Livalo χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής χοληστερόλης στους ενήλικες. Η μείωση της χοληστερόλης μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη καρδιακών παθήσεων και σκλήρυνσης των αρτηριών, σε συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε μια καρδιακή προσβολή, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και αγγειακές παθήσεις. ... Περισσότερες πληροφορίες

1/2/4mg

Lopressor

Lopressor

metoprolol

Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack. ... Περισσότερες πληροφορίες

25/50/100mg

Lozol

Lozol

indapamide

Generic Lozol is a diuretic used to treat high blood pressure and swelling due to excess fluid in the body. ... Περισσότερες πληροφορίες

1.5/2.5mg

Lozol SR

Lozol Sr

indapamide

Generic Lozol SR treats fluid retention (edema) in people with congestive heart failure. This medication is also used to treat high blood pressure. ... Περισσότερες πληροφορίες

1.50/2.5mg

Melatonin

Melatonin

melatonin

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη μελατονίνη για να ρυθμίσουν το εσωτερικό ρολόι του σώματος. Χρησιμοποιείται για χρονική υστέρηση, για την προσαρμογή των κύκλων ύπνου-αφύπνισης σε άτομα των οποίων το καθημερινό πρόγραμμα εργασίας μεταβάλλεται (διαταραχή εργασίας μετατόπισης) και για τη βοήθεια των τυφλών να καθιερώσουν έναν κύκλο ημέρας και νύχτας. Η μελατονίνη χρησιμοποιείται επίσης για την αδυναμία του ύπνου (αϋπνία). σύνδρομο καθυστερημένης φάσης ύπνου (DSPS). γρήγορη διαταραχή συμπεριφοράς στον ύπνο των ματιών (RBD). αϋπνία που σχετίζεται με διαταραχή έλλειψης προσοχής-υπερκινητικότητας (ADHD). αϋπνία λόγω ορισμένων φαρμάκων υψηλής πίεσης του αίματος που ονομάζονται βήτα αναστολείς. και προβλήματα ύπνου σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού, της εγκεφαλικής παράλυσης και των διανοητικών αναπηριών. Χρησιμοποιείται επίσης ως βοήθημα ύπνου μετά τη διακοπή της χρήσης φαρμάκων βενζοδιαζεπίνης και τη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών της διακοπής του καπνίσματος. Ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν μελατονίνη για τη νόσο του Alzheimer και απώλεια μνήμης (άνοια), διπολική διαταραχή, πνευμονική νόσο που ονομάζεται χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD), αϋπνία προκαλούμενη από φάρμακα βήτα-αναστολέα, ενδομητρίωση, χτύπημα στα αυτιά, κατάθλιψη απο εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (CFS), ινομυαλγία, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, φλεγμονώδης νόσος που ονομάζεται σαρκοείδωση, σχιζοφρένεια, ημικρανία και άλλοι πονοκέφαλοι, απώλεια όρασης σχετιζόμενη με την ηλικία, καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, καλοήθης πνευμονική υπέρταση, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), απώλεια οστικής μάζας (οστεοπόρωση), διαταραχή κινητικότητας που ονομάζεται όψιμη δυσκινησία (TD), ασθένεια παλινδρόμησης οξέος, Helicobacter pylori (H.pylori), άσκηση, στειρότητα, επιληψία, γήρανση, εμμηνόπαυση, για αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση, διέγερση που προκαλείται από αναισθησία, άγχος, ακούσια κινητική διαταραχή (όψιμη δυσκινησία), μεταβολές στον καρδιακό ρυθμό όταν μεταβαίνετε από τοποθέτηση σε καθιστή (pos σύνδρομο ταρχιδιακής ταχυκαρδίας), παραλήρημα, αδυναμία ελέγχου της ούρησης, πόνος της γνάθου, φλεγμονώδης νόσο του εντέρου (ελκώδης κολίτιδα) και έλεγχος των γεννήσεων. ... Περισσότερες πληροφορίες

3mg

Micardis

Micardis

telmisartan

Generic Micardis is used to treat high blood pressure (hypertension). ... Περισσότερες πληροφορίες

20/40/80mg

Micardis HCT

Micardis Hct

telmisartan - hydrochlorothiazide

Generic Micardis HCT is used to treat high blood pressure (hypertension). ... Περισσότερες πληροφορίες

40mg + 12.5mg

Microzide

Microzide

hydrochlorothiazide

Generic Microzide is a thiazide diuretic that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. It is used for treating high blood pressure. ... Περισσότερες πληροφορίες

12.5/25mg

Minipress

Minipress

prazosin

Generic Minipress is used for treating high blood pressure and benign prostatic hyperplasia (BPH). ... Περισσότερες πληροφορίες

2/5mg

Norvasc

Norvasc

amlodipine

Το Amlodipine είναι ένας αποκλειστής διαύλων ασβεστίου. Το Valsartan είναι ανταγωνιστής του υποδοχέα της αγγειοτασίνης II. Το Amlodipine και Valsartan είναι ένα φάρμακο συνδυασμού που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση). Η μείωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής προσβολής. Το Amlodipine και Valsartan χορηγούνται συνήθως μετά από δοκιμή άλλων φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση χωρίς επιτυχία. ... Περισσότερες πληροφορίες

2.5/5/10mg

Revatio

Revatio

sildenafil

Generic Revation relaxes muscles and increases blood flow to particular areas of the body. ... Περισσότερες πληροφορίες

20mg

Tenoretic

Tenoretic

atenolol-chlorthalidone

Generic Tenoretic is a beta-blocker and diuretic combination. It is used for treating high blood pressure. ... Περισσότερες πληροφορίες

100mg + 25mg

Tenormin

Tenormin

atenolol

Γενόσημο Tenormin χρησιμοποιείται για τη μείωση του θάνατου που οφείλεται σε καρδιακά προβλήματα μετά από την καρδιακή προσβολή. ΑΤΕΝΟΛΌΛΗ (ένα ενεργό συστατικό) είναι ο β-αδρενεργικός αναστολέας. Οι β-αδρενεργικοί-αναστολείς μειώνουν το φόρτο εργασίας για την καρδιά και την βοηθάνε να λειτουργεί πιο τακτικά. Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής πίεσης του αίματος και για να αποτρέψει τον πόνο στο στήθος. Επίσης, χρησιμοποιείται για να προστατεύσει την καρδιά κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής και να αποτρέψει επιπλέον καρδιακή προσβολή από το να συμβεί ... Περισσότερες πληροφορίες

25/50/100mg

Trandate

Trandate

labetalol

Generic Trandate is an alpha- and beta-blocker used to treat high blood pressure. It may be used alone or in combination with other medicines, such as diuretics. ... Περισσότερες πληροφορίες

100mg

Tribenzor

Tribenzor

olmesartan, amlodipine and hydrochlorothiazide

Το φάρμακο Tribenzor περιέχει ένα συνδυασμό της αμλοδιπίνης, της υδροχλωροθειαζίδης και της ολμεσαρτάνης. Η αμλοδιπίνη είναι ένας αναστολέας διαύλων ασβεστίου που χαλαρώνει (διευρύνει) τα αιμοφόρα αγγεία και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Η υδροχλωροθειαζίδη είναι ένα θειαζιδικό διουρητικό (χάπι νερού) που βοηθά στην αποτροπή του σώματός σας να απορροφά υπερβολικό άλας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών. Η ολμεσαρτάνη είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτενσίνηςς ΙΙ που διατηρεί τα αιμοφόρα αγγεία από την στένωση, πράγμα που μειώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Το Tribenzor χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρτασης). ... Περισσότερες πληροφορίες

20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

Vaseretic

Vaseretic

enalapril-hydrochlorothiazide

Generic Vaseretic is used for lowering high blood pressure. It works by removing excess fluid from the body and helping to relax blood vessels. ... Περισσότερες πληροφορίες

10mg + 25mg

Vasotec

Vasotec

enalapril

Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels. ... Περισσότερες πληροφορίες

2.5/5/10mg

Zebeta

Zebeta

bisoprolol fumarate

Generic Zebeta is used for treatment of high blood pressure. It is a beta-blocker. It works by interfering with certain body chemicals, which cause the heart to beat with less force and pump out less blood. ... Περισσότερες πληροφορίες

5/10mg

Zestoretic

Zestoretic

lisinopril-hctz

Generic Zestoretic is used to treat hypertension (high blood pressure). Hydrochlorothiazide is a thiazide diuretic (water pill) that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. Lisinopril lowers blood pressure and also relieves symptoms of fluid retention. ... Περισσότερες πληροφορίες

5mg + 12.5mg

Zestril

Zestril

lisinopril

Γενόσημο Zestril χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής πίεσης του αίματος, μόνο του ή μαζί με άλλα φάρμακα. Επίσης χρησιμοποιείται για την διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας ή για τη βελτίωση της επιβίωσης μετά από την καρδιακή προσβολή. ... Περισσότερες πληροφορίες

2.5/5/10mg

Ziac

Ziac

biosoprolol - hydrochlorothiazide

Ziac is used for treating high blood pressure. ... Περισσότερες πληροφορίες

2.5mg + 6.25/5mg + 6.25mg

Αλφαβητικό φίλτρο: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Διαμένοντας στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε αυτόματα με την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.