Din pålitliga leverantör av generiska läkemedel
Bokmärk den här sajten

Antidepressiva

Generisk Priligy

Priligy

Dapoxetine

Generisk Priligy används för att behandla för tidig sädesavgång. ... Mer Info

30/60/90mg

Generisk Aventyl

Aventyl

Nortriptyline

Generic Aventyl is prescribed for the relief of symptoms of depression. It is one of the drugs known as tricyclic antidepressants. ... Mer Info

25mg

Generisk Celexa

Celexa

Citalopram Hydrobromide

Generic Celexa anvands for behandling av depression. ... Mer Info

20mg

Generisk Desyrel

Desyrel

Trazodone

Generisk Desyrel anvands pa behandling av depression. Det kan ocksa anvandas for lindring av ett angestsyndrom (t.ex. somnloshet, spanning), kronisk smarta. Generisk Desyrel ar en tetracyclic antidepressiva. Det ar tankt att oka aktiviteten hos ett av h ... Mer Info

25/50/100mg

Generisk Effexor

Effexor

Venlafaxine

Generisk Effexor används för att behandla egentlig depression, ångest och panikångest. Det påverkar kemiska substanser i hjärnan som kan vara obalanserad och orsaka depression. ... Mer Info

37.5/75mg

Generisk Elavil

Elavil

Amitriptyline

Generic Elavil is prescribed for the relief of symptoms of mental depression. It is a member of the group of drugs called tricyclic antidepressants. ... Mer Info

10/25/50/75mg

Generisk Lexapro

Lexapro

Escitalopram

Generic Lexapro används för att behandla depression och generaliserat ångestsyndrom. ... Mer Info

5/10/20mg

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll. ... Mer Info

3mg

Generisk Paxil

Paxil

Paroxetine

Generisk Paxil används för behandling av depression eller tvångssyndrom (OCD). Den kan användas för panikattacker, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och behandlas som det. ... Mer Info

10/20/30/40mg

Generisk Pristiq

Pristiq

Desvenlafaxine

Generic Pristiq is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Generic Pristiq affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression. Generic Pristiq is used to treat major depressive disorder. ... Mer Info

50/100mg

Generisk Sinequan

Sinequan

Doxepin

Generic Sinequan is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression and anxiety. ... Mer Info

10/25/75mg

Generisk Wellbutrin Sr

Wellbutrin Sr

Bupropion

Generic Wellbutrin fördröjd frisättning är ett antidepressivt läkemedel. Också bistår det att sluta röka. ... Mer Info

150mg

Generisk Anafranil

Anafranil

Clomipramine

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD). ... Mer Info

10/25/50mg

Generisk Aygestin

Aygestin

Norethindrone Acetate

Generic Aygestin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometriosis). ... Mer Info

5mg

Generisk Cymbalta

Cymbalta

Duloxetine

Generic Cymbalta is used for treating depression and generalized anxiety disorder. It is also used for managing pain caused by fibromyalgia and diabetic peripheral neuropathy (DPNP). ... Mer Info

20/30/40/60mg

Generisk Effexor Xr

Effexor Xr

Venlafaxine

Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder. ... Mer Info

37.5/75/150mg

Fluoxetine

Fluoxetine

Fluoxetine

Fluoxetin är ett selektivt serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och ett antidepressivt medel. Det är inte helt klart än hur detta medel fungerar. Man tycker att det positivt påverkar kommunikationen mellan nervceller i centrala nervsystemet och/eller återställer hjärnans kemiska balans. Fluoxetin används för att behandla stora depressiva störningar, bulimia nervosa (en ätstörning) tvångssyndrom (OCD), panikstörning och premenstruell dysforisk störning (PMDS). Fluoxetin används ibland tillsammans med ett annat läkemedel som kallas olanzapin (Zyprexa) för att behandla depression orsakad av bipolär sjukdom (manisk depression). Denna kombination används också för att behandla depression efter att minst 2 andra läkemedel redan har testats utan framgångsrik behandling av symtom. ... Mer Info

10/20/40/60mg

Generisk Luvox

Luvox

Fluvoxamine

Generic Luvox is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). It is used for treating social anxiety disorder or obsessive-compulsive disorder (OCD). ... Mer Info

50/100mg

Generisk Pamelor

Pamelor

Nortriptyline

Generic Pamelor is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression. ... Mer Info

25mg

Generisk Paxil Cr

Paxil Cr

Paroxetine

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome. ... Mer Info

12.5/25/37.5mg

Generisk Remeron

Remeron

Mirtazapine

Generisk Remeron används för att behandla depression. ... Mer Info

7.5/15/30mg

Generisk Tofranil

Tofranil

Imipramine

Generic Tofranil is used for treating depression. It is also used in some children to help reduce bedwetting. It works by increasing the activity of certain chemicals in the brain that help elevate mood. ... Mer Info

25/75mg

Generisk Zoloft

Zoloft

Sertraline

Zoloft (sertraline) is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The way sertraline works is still not fully understood. It is thought to positively affect communication between nerve cells in the central nervous system and/or restore chemical balance in the brain. Zoloft is used to treat depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, anxiety disorders, post-traumatic stress disorder (PTSD), and premenstrual dysphoric disorder (PMDD). ... Mer Info

25/50/100mg

Sök på bokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z