Din pålitliga leverantör av generiska läkemedel
Bokmärk den här sajten

Antidepressiva

Priligy

Priligy

dapoxetine

Generisk Priligy används för att behandla för tidig sädesavgång. ... Mer Info

30/60/90mg

Anafranil

Anafranil

clomipramine

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD). ... Mer Info

10/25/50mg

Aventyl

Aventyl

nortriptyline

Generic Aventyl is prescribed for the relief of symptoms of depression. It is one of the drugs known as tricyclic antidepressants. ... Mer Info

25mg

Aygestin

Aygestin

norethindrone acetate

Generic Aygestin is used for treating certain menstrual problems or uterine problems (eg, abnormal bleeding, endometriosis). ... Mer Info

5mg

Celexa

Celexa

citalopram hydrobromide

Generic Celexa anvands for behandling av depression. ... Mer Info

20mg

Cymbalta

Cymbalta

duloxetine

Generic Cymbalta is used for treating depression and generalized anxiety disorder. It is also used for managing pain caused by fibromyalgia and diabetic peripheral neuropathy (DPNP). ... Mer Info

20/30/40/60mg

Desyrel

Desyrel

trazodone

Generisk Desyrel anvands pa behandling av depression. Det kan ocksa anvandas for lindring av ett angestsyndrom (t.ex. somnloshet, spanning), kronisk smarta. Generisk Desyrel ar en tetracyclic antidepressiva. Det ar tankt att oka aktiviteten hos ett av h ... Mer Info

25/50/100mg

Dosulepin

Dosulepin

dosulepin

Dosulepin tillhör en grupp läkemedel som kallas antidepressiva medel. Dosulepin används för att behandla depression och kan också bidra till att minska känsla av ångest. Detta läkemedel kommer endast att användas när andra läkemedel har visat sig vara ineffektiva. 
 ... Mer Info

25/50/75mg

Effexor XR

Effexor Xr

venlafaxine

Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder. ... Mer Info

37.5/75/150mg

Elavil

Elavil

amitriptyline

Generic Elavil is prescribed for the relief of symptoms of mental depression. It is a member of the group of drugs called tricyclic antidepressants. ... Mer Info

10/25/50/75mg

Fluoxetine

Fluoxetine

fluoxetine

Fluoxetin är ett selektivt serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och ett antidepressivt medel. Det är inte helt klart än hur detta medel fungerar. Man tycker att det positivt påverkar kommunikationen mellan nervceller i centrala nervsystemet och/eller återställer hjärnans kemiska balans. Fluoxetin används för att behandla stora depressiva störningar, bulimia nervosa (en ätstörning) tvångssyndrom (OCD), panikstörning och premenstruell dysforisk störning (PMDS). Fluoxetin används ibland tillsammans med ett annat läkemedel som kallas olanzapin (Zyprexa) för att behandla depression orsakad av bipolär sjukdom (manisk depression). Denna kombination används också för att behandla depression efter att minst 2 andra läkemedel redan har testats utan framgångsrik behandling av symtom. ... Mer Info

10/20/40/60mg

Lexapro

Lexapro

escitalopram

Generic Lexapro används för att behandla depression och generaliserat ångestsyndrom. ... Mer Info

5/10/20mg

Luvox

Luvox

fluvoxamine

Generic Luvox is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). It is used for treating social anxiety disorder or obsessive-compulsive disorder (OCD). ... Mer Info

50/100mg

Melatonin

Melatonin

melatonin

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll. ... Mer Info

3mg

Pamelor

Pamelor

nortriptyline

Generic Pamelor is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression. ... Mer Info

25mg

Paxil

Paxil

paroxetine

Generisk Paxil används för behandling av depression eller tvångssyndrom (OCD). Den kan användas för panikattacker, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och behandlas som det. ... Mer Info

10/20/30/40mg

Paxil CR

Paxil Cr

paroxetine

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome. ... Mer Info

12.5/25/37.5mg

Pristiq

Pristiq

desvenlafaxine

Generic Pristiq is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Generic Pristiq affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression. Generic Pristiq is used to treat major depressive disorder. ... Mer Info

50/100mg

Remeron

Remeron

mirtazapine

Generisk Remeron används för att behandla depression. ... Mer Info

7.5/15/30mg

Sinequan

Sinequan

doxepin

Generic Sinequan is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression and anxiety. ... Mer Info

10/25/75mg

Tofranil

Tofranil

imipramine

Generic Tofranil is used for treating depression. It is also used in some children to help reduce bedwetting. It works by increasing the activity of certain chemicals in the brain that help elevate mood. ... Mer Info

25/75mg

Wellbutrin SR

Wellbutrin Sr

bupropion

Generic Wellbutrin fördröjd frisättning är ett antidepressivt läkemedel. Också bistår det att sluta röka. ... Mer Info

150mg

Zoloft

Zoloft

sertraline

Zoloft (sertraline) is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The way sertraline works is still not fully understood. It is thought to positively affect communication between nerve cells in the central nervous system and/or restore chemical balance in the brain. Zoloft is used to treat depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, anxiety disorders, post-traumatic stress disorder (PTSD), and premenstrual dysphoric disorder (PMDD). ... Mer Info

25/50/100mg

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.