Din pålitliga leverantör av generiska läkemedel
Bokmärk den här sajten

Cancer

Generisk Synthroid

Synthroid

Levothyroxine

Generisk synthroid är sköldkörteln aktivitet och behandla eller hindra olika typer av struma är det också användas tillsammans med kirurgi och andra läkemedel för att hantera vissa typer av sköldkörtelcancer. ... Mer Info

25/50/88/100/200mcg

Generisk Arimidex

Arimidex

Anastrozole

Generisk Arimidex används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har gått igenom klimakteriet, inklusive kvinnor vars sjukdom har utvecklats efter tamoxifen-terapi. ... Mer Info

1mg

Generisk Casodex

Casodex

Bicalutamide

Generic Casodex is used for treating prostate cancer.This medicine is intended for use with other medicines. ... Mer Info

50mg

Generisk Droxia

Droxia

Hydroxyurea

Generic Droxia is used for treating skin cancer, cancer of the ovary or chronic myelocytic leukemia that is recurrent, has spread or cannot be helped with surgery. It may also be used with radiation to control skin cancers of the head and neck. ... Mer Info

500mg

Generisk Femara

Femara

Letrozole

Letrozol är en hormonella botemedel, vilket sänker östrogen hos kvinnor efter klimakteriet. Det fördröjer tillväxten av vissa typer av brösttumörer som behöver östrogen för att växa i kroppen. Letrozol används för att behandla bröstcancer och livmodercancer efter klimakteriet. ... Mer Info

2.5mg

Generisk Nexavar

Nexavar

Sorafenib

Nexavar är en cancermedicin som påverkar cancercellers växande och spridning i kroppen. Nexavar används för att behandla cancer i levern och sköldkörteln och i en sorts njurcancer kallad njurcellscarcinom. ... Mer Info

200mg

Generisk Premarin

Premarin

Conjugated Estrogens Usp

Generisk Premarin för behandling av vissa symtom på klimakteriet (t.ex. värmevallningar, vaginal torrhet eller klåda). Det förhindrar osteoporos (svaga ben) efter menopaus och ges vissa patienter för att behandla låga östrogennivåer, prostata-eller bröstc ... Mer Info

0.625mg

Generisk Tarceva

Tarceva

Erlotinib

Generisk Tarceva (erlotinib) är en cansermedicin som påverkar cancercellers växande och som begränsar dess spridning i kroppen. Erlotinib används för att behandla lungcanser och bukspottskörtelcancer som spridits till andra delar av kroppen (metastatic). Erlotinib ges vanligvis efter det att andra läkemedel har testats utan resultat ... Mer Info

150mg

Generisk Vepesid

Vepesid

Etoposide

Generic Vepesid is used for treating patients with lung cancer and recurrent testicular tumors. It is used in combination with other cancer medications. VePesid is an antineoplastic. It works by stopping the tumor cells from dividing (mitosis), which prevents the spread of certain types of cancer. ... Mer Info

50mg

Generisk Aromasin

Aromasin

Exemestane

Aromasin sänker östrogennivåerna hos kvinnor i klimakteriet och kan sänka tillväxten av brösttumörer som behöver östrogen för att växa. Aromasin används för att behandla bröstcancer hos kvinnor i klimaktieriet. Det ges ofta till kvinnor vars cancer har spridit sig efter operation eller när cellgifter och/eller andra behandlingar varit resultatlösa. ... Mer Info

25mg

Generisk Cytoxan

Cytoxan

Cyclophosphamide

Generic Cytoxan is used for treating certain types of the following cancers: lymphoma, multiple myeloma, leukemia, mycosis fungoides, neuroblastoma, ovarian cancer, eye cancer and breast cancer. It is usually used in combination with other medicines. It may also be used to treat certain kidney problems (nephrotic syndrome) in children. ... Mer Info

50mg

Generisk Eulexin

Eulexin

Flutamide

Generic Eulexin is an antiandrogen. It works in the body to prevent the actions of androgens (male hormones). It is used in the treatment of prostate cancer. ... Mer Info

250mg

Generisk Gleevec

Gleevec

Imatinib

Generic Gleevec interferes with the growth of some cancer cells. Generic Gleevec is used to treat certain types of leukemia (blood cancer), bone marrow disorders, and skin cancer, or certain tumors of the stomach and digestive system. ... Mer Info

100/400mg

Generisk Kytril

Kytril

Granisetron

Generic Kytril is used for preventing nausea and vomiting caused by cancer chemotherapy and radiation. ... Mer Info

1mg

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll. ... Mer Info

3mg

Generisk Nolvadex

Nolvadex

Tamoxifen

Generisk Nolvadex används för att minimera spridningen av bröstcancer. Det hjälper också kvinnor med risk och kvinnor med DCIS (efter operation och strålning) för att minska risken för bröstcancer. ... Mer Info

10/20mg

Generisk Rheumatrex

Rheumatrex

Methotrexate

Generic Rheumatrex is used for treating certain types of cancer, severe psoriasis or rheumatoid arthritis in certain patients. ... Mer Info

2.5/10mg

Generisk Xeloda

Xeloda

Capecitabine

Generisk Xeloda(Capecitabine) är en antimetabolit. Det fungerar genom att störa produktionen av proteiner som är nödvändiga för cancercellernas tillväxt och reproduktion. Används för behandla vissa typer av bröst, kolon, eller kolorektal cancer hos vissa patienter. ... Mer Info

500mg

Sök på bokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z