Din pålitelige leverandør av generiske medikamenter
Bokmerk denne siden

Cardiovascular Diseases

Aceon

Aceon

perindopril erbumine

Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease. ... Mer Info

2/4/8mg

Adalat

Adalat

nifedipine

Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). ... Mer Info

10/20/30mg

Adalat CC

Adalat Cc

nifedipine

Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure. ... Mer Info

30mg

Aggrenox

Aggrenox

aspirin - dipyridamole

Generic Aggrenox is used for reducing the risk of stroke in patients who have previously had a stroke due to a blood clot in the brain. It is also used to reduce the risk of stroke in patients who have had transient ischemic attacks (TIAs). ... Mer Info

25mg + 200mg

Altace

Altace

ramipril

Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack. ... Mer Info

1.25/2.5/5/10mg

Azor

Azor

olmesartan and amlodipine

Azor inneholder en kombinasjon av amlodipin og olmesartan. Amlodipin blokker kalsiumkanaler. Det fungerer ved å avspenne muskler i hjertet og blodårene. Olmesartan er en angiotensin II-reseptorantagonist. Olmesartan beskytter blodårene fra innsnevring, som gjør blodtrykket lav og forbedrer blodstrømmen. Azor brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon). Senking av blodtrykk kan redusere risikoen Deres for å få hjerneslag eller hjerteinfarkt. ... Mer Info

20mg + 5/40mg + 5mg

Brilinta

Brilinta

ticagrelor

Ticagrelor helps to prevent platelets in your blood from sticking together and forming a blood clot. An unwanted blood clot can occur with certain heart or blood vessel conditions. It makes risk of stroke repeating lower. ... Mer Info

90mg

Brilinta®

Brand Brilinta

ticagrelor

Brilinta® brukes for å minske riskoen for slag og alvorlige hjerteproblemmer etter et hjerteanfall eller alvorlig brystsmerte (angina) ved å forhindre blodklumpdannelse. ... Mer Info

90mg

Bystolic

Bystolic

nebivolol

Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Calan

Calan

verapamil

Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter. ... Mer Info

40/80mg

Calan SR

Calan Sr

verapamil

Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines. ... Mer Info

120/240mg

Cartia

Cartia

diltiazem hcl

Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines. ... Mer Info

30/60/90/120mg

Cartia XT

Cartia Xt

diltiazem hcl

Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines. ... Mer Info

90/120/180mg

Catapres

Catapres

clonidine

Generic Catapres (clonidine) lowers blood pressure by decreasing the levels of certain chemicals in your blood. This allows your blood vessels to relax and your heart to beat more slowly and easily. Generic Catapres is used to treat hypertension (high blood pressure). Generic Kapvay brand of clonidine is used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). ... Mer Info

100mcg

Clopidogrel

Clopidogrel

clopidogrel

Clopidogrel is used for reducing the risk of stroke or heart attack in patients who have already had a heart attack or stroke or have other circulatory problems due to narrowing and hardening of the arteries. ... Mer Info

75mg

Cordarone

Cordarone

amiodarone

Generic Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders. ... Mer Info

100/200mg

Coreg

Coreg

carvedilol

Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines. ... Mer Info

3.125/6.25/12.5/25mg

Coumadin

Coumadin

warfarin

Generic Coumadin is used for treating or preventing blood clots that may occur in the veins and lungs. It is used to treat or prevent blood clots that may occur because of a certain type of abnormal heartbeat (atrial fibrillation) or heart valve replacement. It is also used to reduce the risk of death, recurring heart attack, or blood clotting events (eg, stroke) after a heart attack. ... Mer Info

1/2/5mg

Diovan

Diovan

valsartan

Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors. ... Mer Info

40/80/160mg

Edarbi

Edarbi

azilsartan

Generic Edarbi (azilsartan) is an angiotensin II receptor antagonist. Azilsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Edarbi is used to treat high blood pressure (hypertension). ... Mer Info

40/80mg

Effient

Effient

prasugrel

Effient brukes sammen med aspirin hos patienter med hjertesykdommer (nylig hjerteinfarkt, unstabil angina) som gjennomgår en viss hjerteprosedyre (angioplastikk). Legemidlet helper til med å forhindre andre alvorlige hjerte- og blodkarproblemer (som hjerteinfarkt, hjerneslag, blodpropp i stenter). Dens virkning er å blokkere blodplater fra å feste seg sammen og dermed forhindre dannelse av skadelige blodpropper. Denne 'anti-blodplate' effekten hjelper til å holde blodet flytende. ... Mer Info

5/10mg

Entresto

Entresto

sacubutril + valsartan

Entresto contains a combination of sacubitril and valsartan. Sacubitril is a blood pressure medicine. It works by increasing the levels of certain proteins in the body that can dilate (widen) blood vessels. This helps lower blood pressure by reducing sodium levels. Valsartan is an angiotensin II receptor blocker (sometimes called an ARB). Valsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Entresto is used in certain people with chronic heart failure. This medicine helps lower the risk of needing to be hospitalized when symptoms get worse, and helps lower the risk of death from heart failure. ... Mer Info

26mg + 24/51mg + 49mg

Imdur

Imdur

isosorbide mononitrate

Generic Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease. ... Mer Info

10/20/30/60mg

Inderal

Inderal

propranolol

Generisk Inderal blir brukt for å behandle høyt blodtrykk eller atrieflimmer. Det blir brukt av pasienter med angina for å minske hyppigheten av angina og for å øke utholdenhet; for å minske riskikoen for hjertedød hos visse pasienter som har overlevd hjerteinfarkt, for å behandle noen typer skjelving, en hjertelidelse kalt hypertrofisk kardiomyopati eller visse symptomer av feokromocytom (en adrenalinsk svulst). Det blir også brukt for å forebygge migrene. ... Mer Info

10/20/40mg

Inderal LA

Inderal La

propranolol

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches. ... Mer Info

40/80mg

Inspra

Inspra

eplerenone

Eplenerone blokkerer handlingene til hormonet aldosteron i kroppen. Aldosteron er viktig for regulering av blodtrykk. Eplerenone brukes for å behandle hjertesvikt etter et hjerteinfarkt. Eplerenone brukes også for å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon). ... Mer Info

25/50mg

Isordil

Isordil

isosorbide dinitrate

Generic Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina. ... Mer Info

10mg

Isordil Sublingual

Isordil Sublingual

isosorbide dinitrate

Generic Isordil Sublingual is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina. ... Mer Info

5mg

Lanoxin

Lanoxin

digoxin

Generic Lanoxin is used for treating heart failure and slowing the heart rate in patients with chronic atrial fibrillation, a type of abnormal heart rhythm. ... Mer Info

0.25mg

Livalo

Livalo

pitavastatin

Livalo (pitavastatin) tilhører en gruppe av legemidler kalt HMG CoA-reduktasehemmer, eller "statiner". Pitavastatin reduserer nivået av det"dårlige" kolesterol (lav-densitet-lipoprotein, eller LDL) og triglycerider i blodet, mens den øker mengden av det "gode" kolesterol (høy-densitet-lipoprotein, eller HDL). Livalo brukes til å behandle høyt kolesterol hos voksne. Redusering av kolesterolnivået kan forhindre hjertesykdom og åreforkalkning, tilstander som kan føre til hjerteinfarkt, hjerteslag, og vaskulær sykdom. ... Mer Info

1/2/4mg

Lopressor

Lopressor

metoprolol

Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack. ... Mer Info

25/50/100mg

Melatonin

Melatonin

melatonin

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon. ... Mer Info

3mg

Nimotop

Nimotop

nimodipine

Generic Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain. ... Mer Info

30mg

Nitrostat

Nitrostat

nitroglycerin

Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina). ... Mer Info

2.6/6.4mg

Norvasc

Norvasc

amlodipine

Amlodipine er en kalsiumkanalblokker. Valsartan er angiotensin II-reseptorantagonist. Amlodipine og valsartan er et kombinasjonspreparat som brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon). Redusering av blodtrykk kan redusere risikoen for hjerneslag eller hjerteinfarkt. Amlodipine og valsartan blir vanligvis foreskrevet etter at andre blodtrykksendende legemidlelr ga ikke resultat. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Pletal

Pletal

cilostazol

Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking. ... Mer Info

50/100mg

Pradaxa

Pradaxa

dabigatran

Pradaxa bidrar til å forhindre at blodplater i blodet ditt kleber seg sammen og danner en blodpropp. pradaxa brukes til å forhindre blodpropper og til å redusere risikoen for slag hos personer med en viss type hjertelidelse. pradaxa brukes også til å behandle eller forhindre blodpropp i årene i beinda dine (dyp venetrombose, eller DVT), eller årene i lungene dine (lungeemboli, eller PE). ... Mer Info

75/110/150mg

Procoralan

Procoralan

ivabradine

Procoralan virker ved å påvirke ditt hjertes elektriske aktivitet for å gjøre hjerterytmen roligere. Ivabradine brukes hos visse personer med kronisk hjertesvikt for å bidra til å senke risikoen for sykehusinnleggelse når symptomene blir verre. Ivabradine skal ikke brukes hvis du allerede har hjertesviktsymptomer som nylig ble verre før du begynte på denne medisinen. Ivabradine kan også brukes til formål som ikke er listet opp i denne medikamenveiledningen. ... Mer Info

5mg

Ranexa

Ranexa

ranolazine

Ranexa (ranolazine) er en anti-anginal medisiner. Det fungerer ved å forbedre blodtilførselen å hjertet arbeide mer effektivt. Ranolazine brukes til å behandle kronisk angina (brystsmerter). Ranolazine er ikke for bruk under et akutt (beredskap) angrep av angina. ... Mer Info

500/1000mg

Samsca

Samsca

tolvaptan

Tolvaptan reduces the level of a hormone that regulates the balance of water and salt (sodium) in the body. High levels of this hormone can cause an imbalance that results in low sodium levels and fluid retention. Tolvaptan is used to treat hyponatremia (low levels of sodium in your blood) in people with heart failure, and certain hormonal imbalances. Tolvaptan improves urine flow without causing the body to lose too much sodium as you urinate. ... Mer Info

15mg

Tenormin

Tenormin

atenolol

Generisk Tenormin brukes til å minske dødelighet pga hjerteproblemer etter hjerteanfall. ATENOLOL (aktiv komponent) er betablokker. Betablokkere reduserer arbeidsbelastningen på hjertet og hjelper det å slå regelmessig. Legemiddelet brukes til behandling av høyt blodtrykk og forebygger brystsmerter. Det brukes også til beskyttelse av hjerte under hjerteanfall og til forebygging av flere hjerteanfall. ... Mer Info

25/50/100mg

Ticlid

Ticlid

ticlopidine

Generic Ticlid is used for reducing the risk of stroke. It may also be used in combination with aspirin to prevent a blood clot from forming after a stent is placed in the coronary artery. ... Mer Info

250mg

Tribenzor

Tribenzor

olmesartan, amlodipine and hydrochlorothiazide

Tribenzor inneholder en kombinasjon av amlodipin, hydroklortiazid, og olmesartan. Amlodipin blokker kalsiumkanaler som avspenner (utvider) blodårer og øker blodstrømmen. Hydroklortiazid er et tiaziddiuretika (et urindrivende middel) som bidrar til å hindre kroppen din fra absorbering av for mye salt, som kan forårsake væskeretensjon. Olmesartan er en angiotensin II-reseptorantagonist som beskytter blodårene fra innsnevring, som gjør blodtrykket lav og forbedrer blodstrømmen. Tribenzor brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon). ... Mer Info

20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

Vasotec

Vasotec

enalapril

Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Vastarel

Vastarel

trimetazidine

Vastarel er et antianginal legemiddel. Det normaliserer energimetabolismen i celler som lider av hypoksi or iskemi. Den støtter energimetabolismen i hjertet og nevrosensoriske organer. Brukes til forebygging av anginaanfall ved koronar hjertesykdom, samt ved Ménières sykdom, tinnitus, svimmelhet forårsaket av cerebrovaskulær ulykke. ... Mer Info

20/60mg

Xarelto

Xarelto

rivaroxaban

Generisk Xarelto (rivaroksaban) er en antikoagulerende (blodfortynnende) som hindrer dannelse av blodpropper. Xarelto benyttes til å forebygge eller behandle en type blodpropp kalt dyp venetrombose (DVT), som kan føre til blodpropp i lungene (lungeemboli). En DVT kan oppstå etter visse typer operasjoner. Xarelto brukes også på personer med atrieflimmer (en hjerterytmeforstyrrelse) for å senke risikoen for slag forårsaket av en blodpropp. ... Mer Info

20mg

Zestril

Zestril

lisinopril

Generisk Zestril brukes til behandling av høyt blodtrykk alene eller sammen med andre legemidler. Det brukes også for regulering av hjertesvikt eller økning i overlevelse etter hjerteinfarkt. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.