Din pålitliga leverantör av generiska läkemedel
Bokmärk den här sajten

Diabetes

ActoPlus Met

Actoplus Met

metformin and pioglitazone

Generic ActoPlus Met is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It works by decreasing the amount of sugar the liver produces and the intestines absorb. ... Mer Info

500mg

Actos

Actos

pioglitazone hydrochloride

Generic Actos is used for treating type 2 diabetes in certain patients. It is used along with diet and exercise. ... Mer Info

15/30mg

Amaryl

Amaryl

glimepiride

Generic Amaryl is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. ... Mer Info

1/2/3/4mg

Cozaar

Cozaar

losartan

Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes. ... Mer Info

25/50/100mg

DDAVP

Ddavp

desmopressin

Generisk DDAVP är en konstgjord hormon som i vanliga fall produceras i hypofysen Hormonet är viktigt för funktioner såsom blodtryck, njurar och förbrukning av vatten i kroppen. Generisk DDAVP används för att behandla sängvätning, diabetes insipidus och ökda törst som ett result av operation eller skada av huvudet. ... Mer Info

200mcg

Farxiga

Farxiga

dapagliflozin

Dapagliflozin är ett oralt diabetesläkemedel som hjälper till att kontrollera blodsockernivån. Dapagliflozin fungerar genom att hjälpa njurarna att bli av glukos från blodet. Dapagliflozin används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsocker hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus. Dapagliflozin är inte för behandling av typ 1-diabetes. ... Mer Info

5/10mg

Farxiga®

Brand Farxiga

dapagliflozin

Farxiga (Dapagliflozin) är en oral diabetes läkemedel som hjälper till att kontrollera blodsockernivån. Farxiga fungerar genom att hjälpa njurarna att bli av glukos från blodet. Farxiga används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsocker hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus. Farxiga inte hjälper att behandla typ 1-diabetes. ... Mer Info

5/10mg

Galvumet

Galvumet

vidagliptin + metformin

Galvumet is a combined medicine that contains two active components 50mg of vildagliptin and 1000mg of metformin. This pharmaceutical is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in patients whose diabetes is not adequately controlled on metformin hydrochloride alone or who are already treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. Treatment should not be initiated with this fixed-dose combination. Also Galvumet is assigned in combination with a sulfonylurea (i.e. triple combination therapy) as an adjunct to diet and exercise in patients inadequately controlled with metformin and a sulfonylurea. As well, Galvumet is prescribed as add-on to insulin as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in patients when stable dose of insulin and metformin alone do not provide adequate glycaemic control. ... Mer Info

50mg + 1000/50mg + 500/50mg + 850mg

Galvus

Galvus

vidagliptin

Galvus is a medicine that contains the active substance vildagliptin. It is available as tablets (50 mg).Galvus is used to treat type-2 diabetes mellitus. It can be used on its own (monotherapy) in patients whose diabetes is not sufficiently controlled by diet and exercise and who cannot take metformin; also, together with metformin, a thiazolidinedione or a sulphonylurea (dual therapy) when the patient’s diabetes is insufficiently controlled by this other medicine taken alone, but it is only used in combination with a sulphonylurea in patients who cannot take metformin. As well it is used together with a sulphonylurea and metformin (triple therapy) in patients whose diabetes is not sufficiently controlled by these medicines plus diet and exercise; also together with insulin (with or without metformin) in patients whose diabetes is not sufficiently controlled by diet and exercise plus a stable dose of insulin. ... Mer Info

50mg

Glucophage

Glucophage

metformin

Generisk Glucophage är en oral antidiabetes medicin används för att behandla typ 2 (icke insulinberoende) diabetes. Det bidrar till att kontrollera blodsockret. Behandlingen kombineras med diet och motion. Detta läkemedel kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel mot diabetes. ... Mer Info

500/850/1000mg

Glucophage XR

Glucophage Xr

metformin

Generic Glucophage Extended-Release is an oral antidiabetic medication used to treat type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. ... Mer Info

500/1000mg

Glucotrol

Glucotrol

glipizide

Generic Glucotrol is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. ... Mer Info

5mg

Glucotrol XL

Glucotrol Xl

glipizide

Generic Glucotrol XL is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. ... Mer Info

10mg

Glucovance

Glucovance

glyburide(glibenclamide)-metformin

Generic Glucovance is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It may be used alone or with other antidiabetic medicine. ... Mer Info

2.5mg + 400/5mg + 500mg

Janumet

Janumet

sitagliptin-metformin

Generic Janumet and sitagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Generic Janumet works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Sitagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating ... Mer Info

500mg + 50/1000mg + 50mg

Januvia

Januvia

sitagliptin phosphate

Sitagliptin is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Sitagliptin is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes. ... Mer Info

25/50/100mg

Jardiance

Jardiance

empagliflozin

Jardiance (empagliflozin) är en oral diabetesmedicin som hjälper att kontrollera blodsockernivån. Empagliflozin fungerar genom att hjälpa njurarna att bli av med glukos från blodbanan. Jardiance används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med diabetes mellitus typ 2. Jardiance används också för att sänka risken för dödsfall från hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt hos vuxna med typ 2-diabetes som också har hjärtsjukdomar. Jardiance passar inte för behandling av typ 1-diabetes. ... Mer Info

10/25mg

Kombiglyze XR

Kombiglyze Xr

metformin + saxagliptin

Metformin and saxagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Metformin works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Saxagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Metformin and saxagliptin is a combination medicine that is used together with diet and exercise to improve blood sugar control in adults with type 2 diabetes mellitus. This medicine is not for treating type 1 diabetes. ... Mer Info

1000mg + 5mg

Kombiglyze® XR

Brand Kombiglyze Xr

metformin + saxagliptin

Kombiglyze XR innehåller en kombination av metformin och saxagliptin. Metformin och saxagliptin är ett oralt diabetesläkemedel som hjälper till att kontrollera blodsockernivån. Metformin verkar genom att minska glukos (socker) produktion i levern och minskar absorptionen av glukos från tarmen. Saxagliptin fungerar genom att reglera nivåerna av insulin som din kropp producerar efter att ha ätit. Kombiglyze XR används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsocker hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus. ... Mer Info

500mg + 5/1000mg + 5mg

Melatonin

Melatonin

melatonin

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll. ... Mer Info

3mg

Metaglip

Metaglip

glipizide-metformin

Generic Metaglip is used for lowering blood sugar levels in combination with diet and exercise in patients with type 2 diabetes. ... Mer Info

2.5mg + 250mg

Micronase

Micronase

glyburide(glibenclamide)

Generic Micronase is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. It may be used alone or with other antidiabetic medicines. ... Mer Info

1.25/2.5/5mg

Onglyza

Onglyza

saxagliptin

Generic Onglyza is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Generic Onglyza is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes. ... Mer Info

5mg

Prandin

Prandin

repaglinide

Generic Prandin is used for managing type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. It is used in addition to diet and exercise to lower blood sugar in adults who cannot manage with diet, exercise, or diabetic medications alone. It may be used with other diabetes medicines. ... Mer Info

0.5/1/2mg

Precose

Precose

acarbose

Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin. ... Mer Info

25/50mg

Starlix

Starlix

nateglinide

Generic Starlix is used for lowering blood sugar levels in patients with type 2 diabetes. It used along with diet and exercise. ... Mer Info

60/120mg

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.