Din pålitliga leverantör av generiska läkemedel
Bokmärk den här sajten

Diabetes

Generisk Actos

Actos

Pioglitazone Hydrochloride

Generic Actos is used for treating type 2 diabetes in certain patients. It is used along with diet and exercise. ... Mer Info

15/30mg

Generisk Amaryl

Amaryl

Glimepiride

Generic Amaryl is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. ... Mer Info

1/2/3/4mg

Generisk Cozaar

Cozaar

Losartan

Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes. ... Mer Info

25/50/100mg

Generisk Ddavp

Ddavp

Desmopressin

Generisk DDAVP är en konstgjord hormon som i vanliga fall produceras i hypofysen Hormonet är viktigt för funktioner såsom blodtryck, njurar och förbrukning av vatten i kroppen. Generisk DDAVP används för att behandla sängvätning, diabetes insipidus och ökda törst som ett result av operation eller skada av huvudet. ... Mer Info

10mcg

Generisk Glucophage

Glucophage

Metformin Bp

Generisk Glucophage är en oral antidiabetes medicin används för att behandla typ 2 (icke insulinberoende) diabetes. Det bidrar till att kontrollera blodsockret. Behandlingen kombineras med diet och motion. Detta läkemedel kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel mot diabetes. ... Mer Info

500/850/1000mg

Generisk Glucophage Xr

Glucophage Xr

Metformin

Generic Glucophage Extended-Release is an oral antidiabetic medication used to treat type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. ... Mer Info

500/1000mg

Generisk Glucotrol

Glucotrol

Glipizide

Generic Glucotrol is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. ... Mer Info

5mg

Generisk Glucotrol Xl

Glucotrol Xl

Glipizide

Generic Glucotrol XL is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. ... Mer Info

10mg

Generisk Glucovance

Glucovance

Glyburide(glibenclamide) - Metformin

Generic Glucovance is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It may be used alone or with other antidiabetic medicine. ... Mer Info

2.5mg + 400/5mg + 500mg

Generisk Janumet

Janumet

Sitagliptin Metformin

Generic Janumet and sitagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Generic Janumet works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Sitagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating ... Mer Info

500mg + 50/1000mg + 50mg

Generisk Januvia

Januvia

Sitagliptin Phosphate

Sitagliptin is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Sitagliptin is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes. ... Mer Info

25/50/100mg

Generisk Jardiance

Jardiance

Empagliflozin

Jardiance (empagliflozin) är en oral diabetesmedicin som hjälper att kontrollera blodsockernivån. Empagliflozin fungerar genom att hjälpa njurarna att bli av med glukos från blodbanan. Jardiance används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med diabetes mellitus typ 2. Jardiance används också för att sänka risken för dödsfall från hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt hos vuxna med typ 2-diabetes som också har hjärtsjukdomar. Jardiance passar inte för behandling av typ 1-diabetes. ... Mer Info

10/25mg

Generisk Metaglip

Metaglip

Glipizide - Metformin

Generic Metaglip is used for lowering blood sugar levels in combination with diet and exercise in patients with type 2 diabetes. ... Mer Info

2.5mg + 250mg

Generisk Micronase

Micronase

Glyburide(glibenclamide)

Generic Micronase is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. It may be used alone or with other antidiabetic medicines. ... Mer Info

1.25/2.5/5mg

Generisk Onglyza

Onglyza

Saxagliptin

Generic Onglyza is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Generic Onglyza is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes. ... Mer Info

5mg

Generisk Prandin

Prandin

Repaglinide

Generic Prandin is used for managing type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. It is used in addition to diet and exercise to lower blood sugar in adults who cannot manage with diet, exercise, or diabetic medications alone. It may be used with other diabetes medicines. ... Mer Info

0.5/1/2mg

Generisk Precose

Precose

Acarbose

Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin. ... Mer Info

25/50mg

Generisk Starlix

Starlix

Nateglinide

Generic Starlix is used for lowering blood sugar levels in patients with type 2 diabetes. It used along with diet and exercise. ... Mer Info

60/120mg

Sök på bokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z