Din pålitelige leverandør av generiske medikamenter
Bokmerk denne siden

Eye Behandling

Acular

Acular

ketorolac tromethamine

Generic Acular relieves the itchy eyes brought on by seasonal allergies. It is also prescribed to reduce inflammation after cataracts have been removed from the eyes. ... Mer Info

0.4% 5ml

Alphagan

Alphagan

brimonidine tartrate

Alphagan reduser væskemengden i øyet, noe som reduserer trykket inni øyet. Alphagan øyelamell (før øynene) brukes for å behandle glaucoma simplex eller okulær hypertensjon (høyt trykk inni øyet). ... Mer Info

0.10% 5/0.15% 5ml

Ansaid

Ansaid

flurbiprofen

Ansaid er øyedråper som brukes til behandling av myose under operasjonen og for å forebygge utvikling av reaktiv postoperativ øyebetennelse. ... Mer Info

0.03% 5/0.03% 10ml

Azopt

Azopt

brinzolamide

Azopt reduserer væskemengden i øyet, noe som reduserer trykk på innsiden av øyet. Azopt øyelamell (før øynene) brukes for å behandle visse typer glaukom og andre årsaker til høyt trykk inni øyet. ... Mer Info

1% 5ml

Besivance

Besivance

besifloxacin

Besivance oftalmisk brukes til behandling av bakterielle øyeinfeksjoner. Besifloxacin tilhører en klasse medisiner som kalles kinoloner. Den virker ved å stoppe vekst av bakterier. Denne medisinen brukes kun til behandling av bakterielle øyeinfeksjoner. Den vil ikke fungere ved andre typer øyeinfeksjoner (som for eksempel virusinfeksjoner, soppinfeksjoner og infeksjoner forårsaket av mykobakterier). ... Mer Info

0.6% 5ml

Bimatoprost

Bimatoprost

bimatoprost

Generic Bimatoprost reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Bimatoprost ophthalmic (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eyes. ... Mer Info

0.03% 3ml

Ciloxan

Ciloxan

ciprofloxacin

Generic Ciloxan is used for treating eye infections caused by certain bacteria. ... Mer Info

0.3% 5ml

Cosopt

Cosopt

dorzolamide, timolol

Generic Cosopt is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye. Dorzolamide reduces the amount of fluid in the eye, which decreases pressure inside the eye. Timolol is a beta-blocker that also reduces pressure inside the eye. ... Mer Info

2% + 0.5% 5ml

Cyclogyl

Cyclogyl

cyclopentolate

Generic Cyclogyl is used for dilating the eye before an exam or surgery and preventing the eye from focusing. ... Mer Info

1% 5ml

Flarex

Flarex

fluorometholone

Flarex is a glucocorticosteroid for topical application in the form of eye drops. Therapeutic efficacy is manifested in its anti-inflammatory, anti allergic and anti-exudative action, due to its vasoconstrictor effect. The remedy is designed for the treatment of inflammatory diseases of the conjunctiva, the cornea, the anterior part of the eye. ... Mer Info

0.1% 5ml

Lotemax

Lotemax

loteprednol

Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies. ... Mer Info

0.5% 5ml

Melatonin

Melatonin

melatonin

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon. ... Mer Info

3mg

Ocuflox

Ocuflox

ofloxacin

Generic Ocuflox is used for treating and preventing eye infections associated with conjunctivitis (pink eye) and corneal ulcers caused by certain bacteria in patients 1 year of age and older. ... Mer Info

0.3% 5ml

Optivar

Optivar

azelastine

Optivar oftalmisk brukes til å behandle kløende øyne forårsaket av allergi (allergisk konjuktivitt). Azelastine tilhører en klasse legemidler kjent som antihistaminer. Den fungerer ved å blokkere visse naturlige stoffer kalt histaminer som kan gi allergiske symptomer. ... Mer Info

0.05% 15ml

Pilagan

Pilagan

pilocarpine

Generic Pilagan is used to treat glaucoma or ocular hypertension (high pressure inside the eye). ... Mer Info

2% 5ml

Restasis

Restasis

cyclosporine

Cyclosporine is an immunosuppressant. Cyclosporine ophthalmic (for use in the eye) can increase tear production that has been reduced by inflammation in the eye(s). Cyclosporine ophthalmic is used to treat chronic dry eye that may be caused by inflammation. ... Mer Info

0.05% 3ml

Restasis®

Brand Restasis

cyclosporine

Restasis® - ophthalmic emulsion containing 0.05% of cyclosporine, made by Allergan, which is indicated to increase tear production in patients whose tear production is presumed to be suppressed due to ocular inflammation associated with keratoconjunctivitis sicca. Increased tear production was not seen in patients currently taking topical anti-inflammatory drugs or using punctal plugs. ... Mer Info

0.05% 0.4ml

Timoptic

Timoptic

timolol

Generic Timoptic is used for treating increased pressure in the eye (ocular hypertension) and open-angle glaucoma. ... Mer Info

0.5% 5ml

Tobradex

Tobradex

tobramycin/dexamethasone

Tobradex oftalmisk brukes til å behandle bakterielle infeksjoner i øynene. Tobramycin er et antibiotikum. Det brukes til å behandle bakterielle infeksjoner. Dexamethasone er et steroid. Dexamethasone oftalmisk brukes til å behandle hevelse forårsaket av bacterielle infeksjoner i øyet. ... Mer Info

0.1%/0,3% 10ml

Trusopt

Trusopt

dorzolamide

Trusopt reduserer væskemengden i øyet, noe som reduserer trykk inni øyet. Trusopt øyelamell (for øynene) brukes for å behandle glaucoma simplex og andre årsaker til høyt trykk inni øyet. ... Mer Info

2% 5ml

Xalacom

Xalacom

latanoprost + timolol

Xalacom - eye drops, related to combined antiglaucoma drugs. The drops contain 2 active components: timolol maleate, which reduces the accumulation of moisture, watery consistency in the ciliary epithelium and latanoprost, which reduces the intraocular pressure due to the acceleration of the outflow of water accumulated. The drops act already during the first hour after the beginning of their use and maximum efficiency develops after six-eight hours. ... Mer Info

0.005% + 0.5% 2.5ml

Xalacom®

Brand Xalacom

latanoprost + timolol

1) Xalacom® er et kombinert medikament mot glaukom med miotisk effect. Hver ml of Xalacom® inneholder Latanoprost 50 mcg og Timolol Maleate LP som tilsvarer timolol 5 mg. Disse stoffene bidrar til effektiv reduksjon av forhøyet intraokulært trykk på grunn av to forskjellige virkningsmekanismer, noe som gir bedre klinisk effekt sammenlignet med monoterapi. ... Mer Info

2.5ml

Xalatan

Xalatan

latanoprost

Generic Xalatan reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Generic Xalatan (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye. ... Mer Info

0.005% 2.5ml

Zovirax Ophtalmic

Zovirax Ophtalmic

acyclovir

Zovirax - ophthalmic ointment is used for the treatment of herpes simplex virus infections of the eye. Aciclovir (the principle ingredient in Zovirax ophthalmic ointment) belongs to a group of medicines called anti-virals. It works by stopping the production of the herpes simplex virus. Note, this ointment does not help to get rid of the virus from your body and is only suitable for use in the eye. ... Mer Info

3% 5g

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.