Din pålitelige leverandør av generiske medikamenter
Bokmerk denne siden

Eye Behandling

Generisk Acular

Acular

Ketorolac Tromethamine

Generic Acular relieves the itchy eyes brought on by seasonal allergies. It is also prescribed to reduce inflammation after cataracts have been removed from the eyes. ... Mer Info

0.5% 5ml

Generisk Alphagan

Alphagan

Brimonidine Tartrate

Alphagan reduser væskemengden i øyet, noe som reduserer trykket inni øyet. Alphagan øyelamell (før øynene) brukes for å behandle glaucoma simplex eller okulær hypertensjon (høyt trykk inni øyet). ... Mer Info

0.10% 5/0.15% 5ml

Generisk Azopt

Azopt

Brinzolamide

Azopt reduserer væskemengden i øyet, noe som reduserer trykk på innsiden av øyet. Azopt øyelamell (før øynene) brukes for å behandle visse typer glaukom og andre årsaker til høyt trykk inni øyet. ... Mer Info

1% 5ml

Generisk Betagan

Betagan

Levobunolol

Generic Betagan is used for lowering eye pressure and treating glaucoma. ... Mer Info

0.5% 5ml

Bimatoprost

Bimatoprost

Bimatoprost

Generic Bimatoprost reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Bimatoprost ophthalmic (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eyes. ... Mer Info

0.03% 3ml

Generisk Ciloxan

Ciloxan

Ciprofloxacin

Generic Ciloxan is used for treating eye infections caused by certain bacteria. ... Mer Info

0.3% 5ml

Generisk Cosopt

Cosopt

Dorzolamide, Timolol

Generic Cosopt is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye. Dorzolamide reduces the amount of fluid in the eye, which decreases pressure inside the eye. Timolol is a beta-blocker that also reduces pressure inside the eye. ... Mer Info

2% + 0.5% 5ml

Generisk Cyclogyl

Cyclogyl

Cyclopentolate

Generic Cyclogyl is used for dilating the eye before an exam or surgery and preventing the eye from focusing. ... Mer Info

1% 5ml

Generisk Flarex

Flarex

Fluorometholone

Flarex is a glucocorticosteroid for topical application in the form of eye drops. Therapeutic efficacy is manifested in its anti-inflammatory, anti allergic and anti-exudative action, due to its vasoconstrictor effect. The remedy is designed for the treatment of inflammatory diseases of the conjunctiva, the cornea, the anterior part of the eye. ... Mer Info

0.1% 5ml

Generisk Lotemax

Lotemax

Loteprednol

Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies. ... Mer Info

0.5% 5ml

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon. ... Mer Info

3mg

Generisk Ocuflox

Ocuflox

Ofloxacin

Generic Ocuflox is used for treating and preventing eye infections associated with conjunctivitis (pink eye) and corneal ulcers caused by certain bacteria in patients 1 year of age and older. ... Mer Info

0.3% 5ml

Generisk Optivar

Optivar

Azelastine

Generic Optivar is used for treating itchy eyes caused by allergies. ... Mer Info

0.05% 15ml

Generisk Pilagan

Pilagan

Pilocarpine

Generic Pilagan is used to treat glaucoma or ocular hypertension (high pressure inside the eye). ... Mer Info

2% 5ml

Generisk Timoptic

Timoptic

Timolol

Generic Timoptic is used for treating increased pressure in the eye (ocular hypertension) and open-angle glaucoma. ... Mer Info

0.5% 5ml

Generisk Trusopt

Trusopt

Dorzolamide

Trusopt reduserer væskemengden i øyet, noe som reduserer trykk inni øyet. Trusopt øyelamell (for øynene) brukes for å behandle glaucoma simplex og andre årsaker til høyt trykk inni øyet. ... Mer Info

2% 5ml

Generisk Xalatan

Xalatan

Latanoprost

Generic Xalatan reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Generic Xalatan (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye. ... Mer Info

0.005% 2.5ml

Søk med bokstaver: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z