Din pålitliga leverantör av generiska läkemedel
Bokmärk den här sajten

Hjärt-och Kärlsjukdomar

Generisk Aceon

Aceon

Perindopril Erbumine

Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease. ... Mer Info

2/4/8mg

Generisk Adalat

Adalat

Nifedipine

Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). ... Mer Info

10/20/30mg

Generisk Adalat Cc

Adalat Cc

Nifedipine

Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure. ... Mer Info

30mg

Generisk Aggrenox

Aggrenox

Aspirin - Dipyridamole

Generic Aggrenox is used for reducing the risk of stroke in patients who have previously had a stroke due to a blood clot in the brain. It is also used to reduce the risk of stroke in patients who have had transient ischemic attacks (TIAs). ... Mer Info

25mg + 200mg

Generisk Altace

Altace

Ramipril

Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack. ... Mer Info

1.25/2.5/5/10mg

Generisk Azor

Azor

Olmesartan And Amlodipine

Azor innehåller en kombination av amlodipin och olmesartan. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare. Den fungerar genom att slackna musklerna i ditt hjärta och blodkärl. Olmesartan är en angiotensin II-receptorantagonisten. Olmesartan förhindrar blodkärl från förträngning, vilket sänker blodtrycket och förbättrar blodflödet. Azor används för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Blodtryckets försänkning kan sänka risken för stroke eller hjärtinfarkt. ... Mer Info

20mg + 5/40mg + 5mg

Generisk Bystolic

Bystolic

Nebivolol

Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Generisk Calan

Calan

Verapamil

Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter. ... Mer Info

40/80mg

Generisk Calan Sr

Calan Sr

Verapamil

Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines. ... Mer Info

120/240mg

Generisk Cartia

Cartia

Diltiazem Hcl

Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines. ... Mer Info

30/60/90/120mg

Generisk Cartia Xt

Cartia Xt

Diltiazem Hcl

Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines. ... Mer Info

90/120/180mg

Generisk Catapres

Catapres

Clonidine

Generic Catapres (clonidine) lowers blood pressure by decreasing the levels of certain chemicals in your blood. This allows your blood vessels to relax and your heart to beat more slowly and easily. Generic Catapres is used to treat hypertension (high blood pressure). Generic Kapvay brand of clonidine is used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). ... Mer Info

100mcg

Generisk Cordarone

Cordarone

Amiodarone

Generic Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders. ... Mer Info

100/200mg

Generisk Coreg

Coreg

Carvedilol

Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines. ... Mer Info

3.125/6.25/12.5/25mg

Generisk Coumadin

Coumadin

Warfarin

Generic Coumadin is used for treating or preventing blood clots that may occur in the veins and lungs. It is used to treat or prevent blood clots that may occur because of a certain type of abnormal heartbeat (atrial fibrillation) or heart valve replacement. It is also used to reduce the risk of death, recurring heart attack, or blood clotting events (eg, stroke) after a heart attack. ... Mer Info

1/2/5mg

Generisk Diovan

Diovan

Valsartan

Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors. ... Mer Info

40/80/160mg

Generisk Edarbi

Edarbi

Azilsartan

Generic Edarbi (azilsartan) is an angiotensin II receptor antagonist. Azilsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Edarbi is used to treat high blood pressure (hypertension). ... Mer Info

40/80mg

Generisk Entresto

Entresto

Sacubutril + Valsartan

Entresto contains a combination of sacubitril and valsartan. Sacubitril is a blood pressure medicine. It works by increasing the levels of certain proteins in the body that can dilate (widen) blood vessels. This helps lower blood pressure by reducing sodium levels. Valsartan is an angiotensin II receptor blocker (sometimes called an ARB). Valsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Entresto is used in certain people with chronic heart failure. This medicine helps lower the risk of needing to be hospitalized when symptoms get worse, and helps lower the risk of death from heart failure. ... Mer Info

26mg + 24/51mg + 49mg

Generisk Imdur

Imdur

Isosorbide Mononitrate

Generic Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease. ... Mer Info

10/20/30/60mg

Generisk Inderal

Inderal

Propranolol

Generisk Inderal anvands for att behandla hogt blodtryck eller formaksflimmer. ... Mer Info

10/20/40mg

Generisk Inderal La

Inderal La

Propranolol

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches. ... Mer Info

40/80mg

Generisk Inspra

Inspra

Eplerenone

Eplerenone blockerar hur hormonen aldosterone agerare i kroppen. Aldosterone är viktigt för reglering av blodtrycker. Eplerenone används för att behandla hjärtfel efter en hjärtattack. Eplerenone används också för att behandla högt blodtryck. ... Mer Info

25/50mg

Generisk Isordil

Isordil

Isosorbide Dinitrate

Generic Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina. ... Mer Info

10mg

Generisk Isordil Sublingual

Isordil Sublingual

Isosorbide Dinitrate

Generic Isordil Sublingual is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina. ... Mer Info

5mg

Generisk Lanoxin

Lanoxin

Digoxin Bp

Generic Lanoxin is used for treating heart failure and slowing the heart rate in patients with chronic atrial fibrillation, a type of abnormal heart rhythm. ... Mer Info

0.25mg

Generisk Livalo

Livalo

Pitavastatin

Livalo (pitavastatin) tillhör en grupp läkemedel som kallas HMG CoA reduktashämmare, eller “statiner”. Pitavastatin minskar nivåerna av “dåligt” kolesterol (lågdensitetslipoprotein eller LDL) och triglycerider i blodet, medan de ökar nivåerna av “bra” kolesterol (högdensitetslipoprotein eller HDL). Livalo används för att minska högt kolesterol hos vuxna. Minskning av ditt kolesterol kan hjälpa att förhindra hjärtsjukdomar och härdning av artärerna, och även tillstånd som kan leda till hjärtinfarkt, stroke och kärlsjukdom. ... Mer Info

1/2/4mg

Generisk Lopressor

Lopressor

Metoprolol

Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack. ... Mer Info

25/50/100mg

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll. ... Mer Info

3mg

Generisk Nimotop

Nimotop

Nimodipine

Generic Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain. ... Mer Info

30mg

Generisk Nitrostat

Nitrostat

Nitroglycerin

Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina). ... Mer Info

2.6/6.4mg

Generisk Norvasc

Norvasc

Amlodipine

Generisk Norvasc används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp (bröstsmärtor). Det kan tas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Generisk Plavix

Plavix

Clopidogrel

Generisk Plavix minskar stroke eller hjärtinfarkt risk hjärtpatienter och människor som har minskat eller åderförkalkning. ... Mer Info

75mg

Generisk Pletal

Pletal

Cilostazol

Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking. ... Mer Info

50/100mg

Generisk Pradaxa

Pradaxa

Dabigatran

Pradaxa hjälper till att motverkar att trombocyter i ditt blod fastnar i varandra och skapar en blodpropp. Pradaxa används för att motverka blodproppar och minskar risken för stroke i personer med vissa problem med hjärtrytmen. Pradaxa används också för att motverka blodproppar i blodkärlen i benen (DVT), eller i kärlen i lungorna (PE). ... Mer Info

75/110/150mg

Generisk Procoralan

Procoralan

Ivabradine

Procoralan verkar genom att påverka hjärtats elektriska aktivitet för att sänka pulsen. Ivabradine används hos personer med kroniska hjärtproblem för att sänka risken av att behöva läggas in på sjukhus när symptomen blir värre. Ivabradine användas inte om du redan har hjärtproblem som nyligen blivit värre innan läkemedlet sattes i bruk. Ivabradine kan också användas för orsaker som inte listats i läkemedelslistan. ... Mer Info

5mg

Generisk Ranexa

Ranexa

Ranolazine

Ranexa (ranolazin) är ett läkemedel mot kärlkramp. Det fungerar genom att förbättra blodflödet för att hjälpa hjärtat arbeta mer effektivt. Ranolazin användas för att behandla kronisk angina prectoris (bröstsmärtor). Ranolazin är förbjudet att användas under en akut attack av kärlkramp. ... Mer Info

500/1000mg

Generisk Tambocor

Tambocor

Flecainide

Tambocor är en grupp läkemedel som kallas IC anitarytmika. Den påverkar din puls. Flecainide användas för att motverka somliga problem med hjärtrytmen. ... Mer Info

50/100mg

Generisk Tenormin

Tenormin

Atenolol

Generisk Tenormin används för att minska dödsfall på grund av hjärtproblem efter en hjärtinfarkt. ATENOLOL är en beta-blockerare. Betablockerare minskar belastningen på hjärtat och hjälpa den att slå mer regelbundet. Detta läkemedel används för att behandla högt blodtryck och för att förhindra bröstsmärtor. Det används också för att skydda hjärtat under en hjärtattack och för att förhindra uppstå en extra hjärtattack. ... Mer Info

25/50/100mg

Generisk Ticlid

Ticlid

Ticlopidine

Generic Ticlid is used for reducing the risk of stroke. It may also be used in combination with aspirin to prevent a blood clot from forming after a stent is placed in the coronary artery. ... Mer Info

250mg

Generisk Tribenzor

Tribenzor

Olmesartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide

Tribenzor innehåller en kombination av amlodipin, hydroklortiazid och olmesartan. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare som slacknar (bredar) blodkärl och förbättrar blodflödet. Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum (en vattenpill) som hjälper din kropp att förhindra absorbering av för mycket salt vilket kan orsaka vätskeretention. Olmesartan är en angiotensin II-receptorantagonist som förhindrar blodkärl från förträngning, vilket sänker blodtrycket och förbättrar blodflödet. Tribenzor används för att behandla högt blodtryck (hypertoni). ... Mer Info

20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

Generisk Vasotec

Vasotec

Enalapril

Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Generisk Xarelto

Xarelto

Rivaroxaban

Generic Xarelto is an anticoagulant (blood thinner) created in order to prevent the blood clots forming. Xarelto is used as a preventive maintenance of deep vein thrombosis (DVT), which influences on formation of blood clots in the lungs (pulmonary embolism). A DVT may appear after you experienced some types of surgery . Xarelto is also used by patients with heart rhythm disorder, also called atrial fibrillation, with a help of which they escape of the risk to get a stroke, caused by a blood clot. ... Mer Info

20mg

Generisk Zestril

Zestril

Lisinopril

Generisk Zestril används för att behandla högt blodtryck ensam eller tillsammans med andra läkemedel. Det används också för att hantera hjärtsvikt eller förbättra överlevnaden efter en hjärtattack. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Sök på bokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z