Din pålitelige leverandør av generiske medikamenter
Bokmerk denne siden

Hypertensjon

Aceon

Aceon

perindopril erbumine

Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease. ... Mer Info

2/4/8mg

Adalat

Adalat

nifedipine

Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). ... Mer Info

10/20/30mg

Adalat CC

Adalat Cc

nifedipine

Generic Adalat CC Extended-Release is used for treating high blood pressure. ... Mer Info

30mg

Adcirca

Adcirca

tadalafil

Adcirca(tadalafil) relaxes muskler og øker blodstrømmen til bestemte områder av kroppen. ADCIRCA brukes til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon og forbedre øvelse kapasitet i menn og kvinner. ... Mer Info

20mg

Aldactone

Aldactone

spironolactone

Generisk Aldaktone brukes mot ødem og opphopning av væske hos pasienter med hjertesvikt, levercirrhose eller nyresvikt (nefrotisk syndrom). Det brukes også mot høyt blodtrykk. Det kan også brukes ved behandling eller forebygging av lavt nivå av kalium i blodet. ... Mer Info

25/100mg

Altace

Altace

ramipril

Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack. ... Mer Info

1.25/2.5/5/10mg

Avalide

Avalide

irbesartan hydrochlorothiazide

Generic Avalide is a combination medication used to treat high blood pressure. One component belongs to a class of blood pressure medications that prevents the hormone angiotensin II from constricting the blood vessels, thereby allowing blood to flow more freely and keeping blood pressure down. The other component is a diuretic that increases the output of urine, removing excess fluid from the body and thus lowering blood pressure. ... Mer Info

150mg + 12.5mg

Azor

Azor

olmesartan and amlodipine

Azor inneholder en kombinasjon av amlodipin og olmesartan. Amlodipin blokker kalsiumkanaler. Det fungerer ved å avspenne muskler i hjertet og blodårene. Olmesartan er en angiotensin II-reseptorantagonist. Olmesartan beskytter blodårene fra innsnevring, som gjør blodtrykket lav og forbedrer blodstrømmen. Azor brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon). Senking av blodtrykk kan redusere risikoen Deres for å få hjerneslag eller hjerteinfarkt. ... Mer Info

20mg + 5/40mg + 5mg

Benicar

Benicar

olmesartan

Generic Benicar is used to treat high blood pressure (hypertension). ... Mer Info

10/20/40mg

Benicar HCT

Benicar Hct

olmesartan - hydrochlorothiazide

Generic Benicar HCT is a diuretic used to treat high blood pressure (hypertension). ... Mer Info

20mg + 12.5mg

Bystolic

Bystolic

nebivolol

Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Calan

Calan

verapamil

Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter. ... Mer Info

40/80mg

Calan SR

Calan Sr

verapamil

Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines. ... Mer Info

120/240mg

Cartia

Cartia

diltiazem hcl

Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines. ... Mer Info

30/60/90/120mg

Cartia XT

Cartia Xt

diltiazem hcl

Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines. ... Mer Info

90/120/180mg

Catapres

Catapres

clonidine

Generic Catapres (clonidine) lowers blood pressure by decreasing the levels of certain chemicals in your blood. This allows your blood vessels to relax and your heart to beat more slowly and easily. Generic Catapres is used to treat hypertension (high blood pressure). Generic Kapvay brand of clonidine is used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). ... Mer Info

100mcg

Coreg

Coreg

carvedilol

Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines. ... Mer Info

3.125/6.25/12.5/25mg

Cozaar

Cozaar

losartan

Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes. ... Mer Info

25/50/100mg

Demadex

Demadex

torsemide

Generic Demadex is used for treatment of edema (swelling) associated with heart, kidney, or liver failure or conditions when there is excess body water. It is also used alone or with other medicines to treat high blood pressure. ... Mer Info

10/20mg

Diamox

Diamox

acetazolamide

Generic Diamox is used for treating certain types of glaucoma in combination with other medicines. It is also used to treat or prevent symptoms of mountain sickness. ... Mer Info

250mg

Diovan

Diovan

valsartan

Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors. ... Mer Info

40/80/160mg

Diovan HCT

Diovan Hct

valsartan-hydrochlorothiazide

Generic Diovan HCT is used for treating high blood pressure. ... Mer Info

80mg + 12.5/160mg + 12.5mg

Edarbi

Edarbi

azilsartan

Generic Edarbi (azilsartan) is an angiotensin II receptor antagonist. Azilsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Edarbi is used to treat high blood pressure (hypertension). ... Mer Info

40/80mg

Entresto

Entresto

sacubutril + valsartan

Entresto contains a combination of sacubitril and valsartan. Sacubitril is a blood pressure medicine. It works by increasing the levels of certain proteins in the body that can dilate (widen) blood vessels. This helps lower blood pressure by reducing sodium levels. Valsartan is an angiotensin II receptor blocker (sometimes called an ARB). Valsartan keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Entresto is used in certain people with chronic heart failure. This medicine helps lower the risk of needing to be hospitalized when symptoms get worse, and helps lower the risk of death from heart failure. ... Mer Info

26mg + 24/51mg + 49mg

Frumil

Frumil

amiloride and furosemide

Generic Frumil is a combination of two diuretics used for treating fluid retention (oedema), either in the legs or on the lungs. ... Mer Info

5mg + 40mg

Hytrin

Hytrin

terazosin

Generic Hytrin is used for treating high blood pressure and treating signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH). ... Mer Info

1/2/5mg

Hyzaar

Hyzaar

losartan-hydrochlorothiazide

Generic Hyzaar is used for treating high blood pressure. It may be used to decrease the risk of stroke in certain patients with high blood pressure. ... Mer Info

50mg + 12.5mg

Inderal

Inderal

propranolol

Generisk Inderal blir brukt for å behandle høyt blodtrykk eller atrieflimmer. Det blir brukt av pasienter med angina for å minske hyppigheten av angina og for å øke utholdenhet; for å minske riskikoen for hjertedød hos visse pasienter som har overlevd hjerteinfarkt, for å behandle noen typer skjelving, en hjertelidelse kalt hypertrofisk kardiomyopati eller visse symptomer av feokromocytom (en adrenalinsk svulst). Det blir også brukt for å forebygge migrene. ... Mer Info

10/20/40mg

Inderal LA

Inderal La

propranolol

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches. ... Mer Info

40/80mg

Inspra

Inspra

eplerenone

Eplenerone blokkerer handlingene til hormonet aldosteron i kroppen. Aldosteron er viktig for regulering av blodtrykk. Eplerenone brukes for å behandle hjertesvikt etter et hjerteinfarkt. Eplerenone brukes også for å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon). ... Mer Info

25/50mg

Irbesartan

Irbesartan

irbesartan

Irbesartan is used for treating high blood pressure. It may be used alone or with other blood pressure medicines. ... Mer Info

150/300mg

Kamagra® Soft

Kamagra Soft

sildenafil citrate

Kamagra® Soft er analogt med det mer allment kjente Viagra® Soft tabs og har fire forskjellige smaker, jordbær, appelsin, banan og ananas, alt i en blisterpakning. Tablettene kan tygges, slik løser de seg raskere opp og du vil merke virkning vanligvis i løpet av 15-20 minutter. ... Mer Info

100mg

Lasix

Lasix

furosemide

Generic Lasix brukes til å behandle høyt blodtrykk eller vannansamling (oppsvulming) i forbindelse med hjertesvikt, sykdom i lever eller nyrer. ... Mer Info

40/100mg

Livalo

Livalo

pitavastatin

Livalo (pitavastatin) tilhører en gruppe av legemidler kalt HMG CoA-reduktasehemmer, eller "statiner". Pitavastatin reduserer nivået av det"dårlige" kolesterol (lav-densitet-lipoprotein, eller LDL) og triglycerider i blodet, mens den øker mengden av det "gode" kolesterol (høy-densitet-lipoprotein, eller HDL). Livalo brukes til å behandle høyt kolesterol hos voksne. Redusering av kolesterolnivået kan forhindre hjertesykdom og åreforkalkning, tilstander som kan føre til hjerteinfarkt, hjerteslag, og vaskulær sykdom. ... Mer Info

1/2/4mg

Lopressor

Lopressor

metoprolol

Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack. ... Mer Info

25/50/100mg

Lozol

Lozol

indapamide

Generic Lozol is a diuretic used to treat high blood pressure and swelling due to excess fluid in the body. ... Mer Info

1.5/2.5mg

Lozol SR

Lozol Sr

indapamide

Generic Lozol SR treats fluid retention (edema) in people with congestive heart failure. This medication is also used to treat high blood pressure. ... Mer Info

1.50/2.5mg

Melatonin

Melatonin

melatonin

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon. ... Mer Info

3mg

Micardis

Micardis

telmisartan

Generic Micardis is used to treat high blood pressure (hypertension). ... Mer Info

20/40/80mg

Micardis HCT

Micardis Hct

telmisartan - hydrochlorothiazide

Generic Micardis HCT is used to treat high blood pressure (hypertension). ... Mer Info

40mg + 12.5mg

Microzide

Microzide

hydrochlorothiazide

Generic Microzide is a thiazide diuretic that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. It is used for treating high blood pressure. ... Mer Info

12.5/25mg

Minipress

Minipress

prazosin

Generic Minipress is used for treating high blood pressure and benign prostatic hyperplasia (BPH). ... Mer Info

2/5mg

Norvasc

Norvasc

amlodipine

Amlodipine er en kalsiumkanalblokker. Valsartan er angiotensin II-reseptorantagonist. Amlodipine og valsartan er et kombinasjonspreparat som brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon). Redusering av blodtrykk kan redusere risikoen for hjerneslag eller hjerteinfarkt. Amlodipine og valsartan blir vanligvis foreskrevet etter at andre blodtrykksendende legemidlelr ga ikke resultat. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Revatio

Revatio

sildenafil

Generic Revation relaxes muscles and increases blood flow to particular areas of the body. ... Mer Info

20mg

Tenoretic

Tenoretic

atenolol-chlorthalidone

Generic Tenoretic is a beta-blocker and diuretic combination. It is used for treating high blood pressure. ... Mer Info

100mg + 25mg

Tenormin

Tenormin

atenolol

Generisk Tenormin brukes til å minske dødelighet pga hjerteproblemer etter hjerteanfall. ATENOLOL (aktiv komponent) er betablokker. Betablokkere reduserer arbeidsbelastningen på hjertet og hjelper det å slå regelmessig. Legemiddelet brukes til behandling av høyt blodtrykk og forebygger brystsmerter. Det brukes også til beskyttelse av hjerte under hjerteanfall og til forebygging av flere hjerteanfall. ... Mer Info

25/50/100mg

Trandate

Trandate

labetalol

Generic Trandate is an alpha- and beta-blocker used to treat high blood pressure. It may be used alone or in combination with other medicines, such as diuretics. ... Mer Info

100mg

Tribenzor

Tribenzor

olmesartan, amlodipine and hydrochlorothiazide

Tribenzor inneholder en kombinasjon av amlodipin, hydroklortiazid, og olmesartan. Amlodipin blokker kalsiumkanaler som avspenner (utvider) blodårer og øker blodstrømmen. Hydroklortiazid er et tiaziddiuretika (et urindrivende middel) som bidrar til å hindre kroppen din fra absorbering av for mye salt, som kan forårsake væskeretensjon. Olmesartan er en angiotensin II-reseptorantagonist som beskytter blodårene fra innsnevring, som gjør blodtrykket lav og forbedrer blodstrømmen. Tribenzor brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon). ... Mer Info

20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

Vaseretic

Vaseretic

enalapril-hydrochlorothiazide

Generic Vaseretic is used for lowering high blood pressure. It works by removing excess fluid from the body and helping to relax blood vessels. ... Mer Info

10mg + 25mg

Vasotec

Vasotec

enalapril

Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Zebeta

Zebeta

bisoprolol fumarate

Generic Zebeta is used for treatment of high blood pressure. It is a beta-blocker. It works by interfering with certain body chemicals, which cause the heart to beat with less force and pump out less blood. ... Mer Info

5/10mg

Zestoretic

Zestoretic

lisinopril-hctz

Generic Zestoretic is used to treat hypertension (high blood pressure). Hydrochlorothiazide is a thiazide diuretic (water pill) that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. Lisinopril lowers blood pressure and also relieves symptoms of fluid retention. ... Mer Info

5mg + 12.5mg

Zestril

Zestril

lisinopril

Generisk Zestril brukes til behandling av høyt blodtrykk alene eller sammen med andre legemidler. Det brukes også for regulering av hjertesvikt eller økning i overlevelse etter hjerteinfarkt. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Ziac

Ziac

biosoprolol - hydrochlorothiazide

Ziac is used for treating high blood pressure. ... Mer Info

2.5mg + 6.25/5mg + 6.25mg

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.