Din pålitliga leverantör av generiska läkemedel
Bokmärk den här sajten

Kirurgi

Generisk Atarax

Atarax

Hydroxyzine

Generisk Atarax används för behandling av ångest, för sedering före och efter narkos, och för att behandla klåda på grund av vissa allergiska tillstånd inklusive nässelfeber och kontaktdermatit. HYDROXYZINE (en aktiv ingrediens) är ett antihistamin. Detta läkemedel används för att behandla allergiska symtom, inte allergi. Det används också för att behandla spänning. Detta läkemedel kan användas med andra läkemedel för att framkalla sömn innan operationen. ... Mer Info

10/25mg

Generisk Betadine

Betadine

Providone - Iodine

Betadine används för att behandla små sår och infektioner, samt för att döda bakterier. Betadine är en antiseptisk kombination. Den verkar genom att döda känsliga bakterier. ... Mer Info

10% 15g

Generisk Cellcept

Cellcept

Mycophenolate Mofetil

Generic CellCept is used for preventing organ rejection following kidney, liver or heart transplants. This medicine is used in combination with other medicines. ... Mer Info

250/500mg

Generisk Cyclogyl

Cyclogyl

Cyclopentolate

Generic Cyclogyl is used for dilating the eye before an exam or surgery and preventing the eye from focusing. ... Mer Info

1% 5ml

Generisk Cyklokapron

Cyklokapron

Tranexamic Acid

Generic Cyklokapron is used for short-term use (2 to 8 days) for reducing or preventing excessive bleeding and reducing the need for blood clotting factor transfusions during or after tooth extractions in patients with hemophilia. ... Mer Info

250/500mg

Generisk Dilantin

Dilantin

Phenytoin

Generic Dilantin is used for treating tonic-clonic (grand mal) and partial seizures. It is also used to prevent and treat seizures that may occur during or after brain or nervous system surgery. ... Mer Info

100mg

Generisk Emla

Emla

Lidocaine + Prilocaine

Emla hudkräm är ett lokalt bedövningsmedel som innehåller lidokain prilokain. Det verkar genom att blockera nervsignaler i kroppen. Emal används för att bedöva normal hud eller membran ytorna på penis eller vaginan. EMla används för att förbereda dig för mindra operationer eller andra medicinska procedurer i dessa områden. ... Mer Info

5g

Generisk Imuran

Imuran

Azathioprine

Generic Imuran is used for preventing kidney transplant rejection along with other medicine. It may also be used to treat signs and symptoms of active rheumatoid arthritis. ... Mer Info

50mg

Generisk Lotemax

Lotemax

Loteprednol

Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies. ... Mer Info

0.5% 5ml

Generisk Neoral

Neoral

Cyclosporine

Generic Neoral is used for preventing the rejection of organ transplants (kidney, liver, and heart). This medicine is also used to treat psoriasis and rheumatoid arthritis in certain patients. ... Mer Info

100/25/50mg

Generisk Persantine

Persantine

Dipyridamole

Generic Persantine is used for preventing blood clots after heart valve surgery. It is used in combination with anticoagulants (eg, warfarin). ... Mer Info

25/100mg

Generisk Prograf

Prograf

Tacrolimus

Generic Prograf is used for preventing organ rejection in patients following liver, kidney or heart transplant. It may be used along with other medicines. ... Mer Info

0.5/1/5mg

Generisk Protopic

Protopic

Tacrolimus

Protopic är en immunosuppressant. Den verkar genom att sänka kroppens immunsystem. Protopic (för huden) används för att behandla allvarlig atopisk eksem. ... Mer Info

0.03% 10/0.1% 10g

Generisk Synthroid

Synthroid

Thyroxine

Generisk synthroid är sköldkörteln aktivitet och behandla eller hindra olika typer av struma är det också användas tillsammans med kirurgi och andra läkemedel för att hantera vissa typer av sköldkörtelcancer. ... Mer Info

25/50/100/200mcg 100 pills

Generisk Urecholine

Urecholine

Bethanechol

Generic Urecholine is a diuretic, which stimulates your bladder. It is used to cure urinary retention, in other words difficulty urinating, which may be experienced after surgery, after delivery etc. ... Mer Info

25mg

Generisk Xarelto

Xarelto

Rivaroxaban

Generic Xarelto is an anticoagulant (blood thinner) created in order to prevent the blood clots forming. Xarelto is used as a preventive maintenance of deep vein thrombosis (DVT), which influences on formation of blood clots in the lungs (pulmonary embolism). A DVT may appear after you experienced some types of surgery . Xarelto is also used by patients with heart rhythm disorder, also called atrial fibrillation, with a help of which they escape of the risk to get a stroke, caused by a blood clot. ... Mer Info

10/20mg

Generisk Xylocaine

Xylocaine

Lidocaine

Generic Xylocaine is used for causing loss of feeling during dental or surgical procedures, labor, or delivery. ... Mer Info

2% 30g

Sök på bokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z