Din pålitliga leverantör av generiska läkemedel
Bokmärk den här sajten

Kolesterol

Generisk Crestor

Crestor

Rosuvastatin

Generic Crestor is a cholesterol-lowering medication that blocks the production of cholesterol in the body. It works by reducing levels of "bad" cholesterol (low-density lipoprotein, or LDL) and triglycerides in the blood, while increasing levels of "good" cholesterol (high-density lipoprotein, or HDL). ... Mer Info

5/10/20/40mg

Generisk Lipitor

Lipitor

Atorvastatin

Generic Lipitor is a cholesterol-lowering drug. Your doctor may prescribe it along with a special diet if your blood cholesterol or triglyceride level is high and you have been unable to lower your readings by diet alone. The drug works by helping to clear harmful low-density lipoprotein (LDL) cholesterol out of the blood and by limiting the body's ability to form new LDL cholesterol. ... Mer Info

10/20/40/80mg

Generisk Livalo

Livalo

Pitavastatin

Livalo (pitavastatin) tillhör en grupp läkemedel som kallas HMG CoA reduktashämmare, eller “statiner”. Pitavastatin minskar nivåerna av “dåligt” kolesterol (lågdensitetslipoprotein eller LDL) och triglycerider i blodet, medan de ökar nivåerna av “bra” kolesterol (högdensitetslipoprotein eller HDL). Livalo används för att minska högt kolesterol hos vuxna. Minskning av ditt kolesterol kan hjälpa att förhindra hjärtsjukdomar och härdning av artärerna, och även tillstånd som kan leda till hjärtinfarkt, stroke och kärlsjukdom. ... Mer Info

1/2/4mg

Generisk Lopid

Lopid

Gemfibrozil

Generic Lopid is used for treating high blood cholesterol and triglyceride. ... Mer Info

300mg

Generisk Questran

Questran

Cholestyramine

Questran hjälper till att minska mänden kolesterol i blodet. Högt kolesterol leder till ökad risk för hjärtproblem och ateroskleros (tilltäppta blodkärl). Questran används för att minska mängden kolesterol i blodet. Questran-pulver används för att behandla klåda som skapats av blockeringar i gallblåsan. ... Mer Info

4gm

Generisk Tricor

Tricor

Fenofibrate

Generic Tricor is used for controlling high cholesterol and triglyceride levels in the blood. It is used in combination with a diet low in cholesterol and saturated fat. Generic Tricor is a lipid-lowering agent. It lowers elevated blood triglyceride levels by making the liver produce fewer triglycerides and increasing the elimination of triglycerides from the blood stream. ... Mer Info

160/200mg

Generisk Vytorin

Vytorin

Simvastatin Ezetimibe

Generic Vytorin is used for treating high cholesterol along with a cholesterol-lowering diet. It works by reducing the amount of cholesterol that your body absorbs from your meals. Lowering cholesterol levels in the blood reduces the chance of heart disease, heart attacks and strokes. ... Mer Info

10mg + 10/20mg + 10mg

Generisk Zetia

Zetia

Ezetimibe

Generic Zetia is used for treating high blood cholesterol along with a low-fat, low-cholesterol diet. It may be used alone or with other medicines. It is also used to treat high blood sitosterol and campesterol along with diet therapy. ... Mer Info

10mg

Generisk Zocor

Zocor

Simvastatin

Generic Zocor is used for lowering high cholesterol and triglycerides in certain patients. It is used along with an appropriate diet. It is also used in certain patients to reduce the risk of heart attack, stroke, and death due to coronary heart disease. It is also used to reduce the need for medical procedures to open blocked blood vessels. It is also used in certain patients to reduce the risk of heart attack, stroke, blood vessel blockage, or chest pain caused by angina. ... Mer Info

5/10/20/40mg

Sök på bokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z