Din pålitelige leverandør av generiske medikamenter
Bokmerk denne siden

Kreft

Synthroid

Synthroid

levothyroxine

Generic Synthroid brukes til å behandle lav skjoldbruks- aktivitet og til å behandle eller undertrykke ulike typer av struma. Det brukes også sammen med kirurgi og andre medikamenter til å behandle visse typer kreft i skjolbrukskjertelen. ... Mer Info

25/50/88/100/200mcg

Alkeran

Alkeran

melphalan

Alkeran er en kreftmedisin ('antineoplastisk' eller 'cytotoksisk'). Dette er cellegift klassifisert som et alkylerende stoff. Alkeran brukes til å behandle multippelt myelom, eggstokkreft, nevroblastom, rabdomyosarkom, brystkreft, melanom. Legemidlet kan også brukes i noen protokoll for benmargstransplantasjon. ... Mer Info

2mg

Arimidex

Arimidex

anastrozole

Generisk Arimidex blir brukt for å behandle brystkreft hos kvinner som er ferdig med overgangsalderen, inkludert kvinner med bedring av sykdommen etter behandling med tamoxifen. ... Mer Info

1mg

Aromasin

Aromasin

exemestane

Aromaskin brukes til å redusere østrogennivåer hos postmenopausale kvinner, som kan vise veksten av visse typer brysttumorer som behøver østrogen for å vokse i kroppen. Aromasin brukes til å behandle brystkreft hos postmenopausale kvinner. Den gis ofte til kvinner hvis kreft har vokst frem selv etter kirurgi, stråling eller andre kreftmedikamenter har blitt prøvd uten hell. ... Mer Info

25mg

Casodex

Casodex

bicalutamide

Generic Casodex is used for treating prostate cancer.This medicine is intended for use with other medicines. ... Mer Info

50mg

Cytoxan

Cytoxan

cyclophosphamide

Generic Cytoxan is used for treating certain types of the following cancers: lymphoma, multiple myeloma, leukemia, mycosis fungoides, neuroblastoma, ovarian cancer, eye cancer and breast cancer. It is usually used in combination with other medicines. It may also be used to treat certain kidney problems (nephrotic syndrome) in children. ... Mer Info

50mg

Droxia

Droxia

hydroxyurea

Generic Droxia is used for treating skin cancer, cancer of the ovary or chronic myelocytic leukemia that is recurrent, has spread or cannot be helped with surgery. It may also be used with radiation to control skin cancers of the head and neck. ... Mer Info

500mg

Eulexin

Eulexin

flutamide

Generic Eulexin is an antiandrogen. It works in the body to prevent the actions of androgens (male hormones). It is used in the treatment of prostate cancer. ... Mer Info

250mg

Femara

Femara

letrozole

Letrozol er et hormonelt legemiddel som reduserer østrogennivået hos kvinner etter overgangsalderen. Det bremser vekst av visse typer brystsvulster som trenger østrogener for å vokse. Letrozol brukes til å behandle brystkreft og livmorskreft etter klimakteriet. ... Mer Info

2.5mg

Gleevec

Gleevec

imatinib

Generic Gleevec interferes with the growth of some cancer cells. Generic Gleevec is used to treat certain types of leukemia (blood cancer), bone marrow disorders, and skin cancer, or certain tumors of the stomach and digestive system. ... Mer Info

100/400mg

Kisqali

Kisqali

ribociclib

Generisk Kisqali (ribociclib) er en medisin for kreftbehandling som forhindrer vekst og spredning av kreftceller i kroppen. Den blir brukt til å behandle kvinner med hormonrelatert brystkreft. Ribociclib brukes kun ved negative tester for et protein  'human epidermal growth factor receptor 2' (HER2). HER2-proteinet kan forårsake vekst av kreftceller. Denne medisinen blir brukt i situasjoner når sykdommen har utviklet seg eller har spredt seg til andre deler av kroppen etter andre behandlinger. Kisqali blir vanligvis foreskrevet i kombinasjon med andre kreftmedisiner som letrozole (Femara) eller fulvestrant (Faslodex). ... Mer Info

200mg

Kytril

Kytril

granisetron

Generic Kytril is used for preventing nausea and vomiting caused by cancer chemotherapy and radiation. ... Mer Info

1mg

Leukeran

Leukeran

chlorambucil

Leukeran er en kreftmedisin som forhindrer vekst og spredning av kreftceller. Chlorambucil brukes til behandling av flere typer kreft, blant annet Hodgkins sykdom og visse typer leukemi eller lymfom. ... Mer Info

2/5mg

Melatonin

Melatonin

melatonin

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon. ... Mer Info

3mg

Nexavar

Nexavar

sorafenib

Nexavar er et kreftmedikament som blander seg inn veksten og spredningen av kreftceller i kroppen. NexAVAR brukes for å behandle leverkreft, tyreoideakreft, eller en type nyrekreft kalt avansert renalcellekarcinom. ... Mer Info

200mg

Nolvadex

Nolvadex

tamoxifen

Generisk Nolvadex brukes til behandling av brystkreft som har spredt seg til andre organer. I tillegg er det benyttet sammen med andre medisiner for å behandle andre typer brystkreft.  Det kan brukes hos kvinner som har høy risiko for brystkreft og hos kvinner med DCIS (etter kirurgi og stråling) for å redusere risikoen for å utvikle brystkreft. ... Mer Info

10/20mg

Premarin

Premarin

conjugated estrogens usp

Generisk Premarin brukes til behandling av noen menopausesymptomer (for eksempel, hetetokter, tørrhet i skjeden eller kløe). Brukes til forebygging av osteoporose (benskjørhet) etter menopause hos enkelte pasienter. Det brukes også for enkelte pasienter til behandling av lave østrogennivåer, prostatakreft eller brystkreft. ... Mer Info

0.625mg

Rheumatrex

Rheumatrex

methotrexate

Generic Rheumatrex is used for treating certain types of cancer, severe psoriasis or rheumatoid arthritis in certain patients. ... Mer Info

2.5/10mg

Tarceva

Tarceva

erlotinib

Generisk Tarceva (erlotinib) er en kreftmedisin som forstyrrer veksten av kreftceller og forsinker deres spredning i kroppen. Erlotinib brukes til å behandle ikke-småcellet lungekreft eller pankreatisk kreft som har spredd seg til andre deler av kroppen (metastatisk). Erlotinib gis vanligvis etter at andre kreftmedisiner har blitt forsøkt uten suksess. ... Mer Info

150mg

Tasigna

Tasigna

nilotinib

Nilotinib is a cancer medicine that interferes with the growth and spread of cancer cells in the body. Nilotinib is used to treat a type of blood cancer called Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukemia (CML) in adults and children who are at least 1 year old. Nilotinib is usually given after other medications have been tried without success. ... Mer Info

200mg

Vepesid

Vepesid

etoposide

Generic Vepesid is used for treating patients with lung cancer and recurrent testicular tumors. It is used in combination with other cancer medications. VePesid is an antineoplastic. It works by stopping the tumor cells from dividing (mitosis), which prevents the spread of certain types of cancer. ... Mer Info

50mg

Xeloda

Xeloda

capecitabine

Generic Xeloda is an antimetabolite. It works by interfering with the production of proteins necessary for cancer cell growth and reproduction. Treating certain types of breast, colon, or colorectal cancer in some patients. ... Mer Info

500mg

Xtandi

Xtandi

enzalutamide

Enzalutamide is an anti-androgen. It works in the body by preventing the actions of androgens (male hormones). Enzalutamide is used to treat prostate cancer. Enzalutamide is used together with other medicines, or with surgery. ... Mer Info

40mg

Zytiga

Zytiga

abiraterone

Abiraterone works by reducing androgen production in the body. Androgens are male hormones that can promote tumor growth in the prostate gland. Abiraterone is used together with steroid medication (prednisone or methylprednisolone) to treat prostate cancer that has spread to other parts of the body. abiraterone is used in men whose prostate cancer cannot be treated with surgery or other medicines. ... Mer Info

250mg

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.