Din pålitelige leverandør av generiske medikamenter
Bokmerk denne siden

Letter I

Generisk Ilosone

Ilosone

Erythromycin

Generic Ilosone is used to treat many kinds of infections and to prevent ''strep'' infections in patients with a history of rheumatic heart disease who may be allergic to penicillin. ... Mer Info

250/500mg

Generisk Imdur

Imdur

Isosorbide Mononitrate

Generic Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease. ... Mer Info

10/20/30/60mg

Generisk Imitrex

Imitrex

Sumatriptan

Generisk Imitrex brukes til behandling av hodepine ved migrene med og uten aura (for eksempel, blitz, bølget linjer, mørke flekker). Aura er den rare følelse eller synsforstyrrelser, som advarer om anfallet. Brukes ikke til forebygging av migrene. ... Mer Info

25/50/100mg

Generisk Imodium

Imodium

Loperamide

Generic Imodium is used for treating symptoms of certain types of diarrhea. It is also used to decrease the amount of discharge from an ileostomy. ... Mer Info

2mg

Generisk Imuran

Imuran

Azathioprine

Generic Imuran is used for preventing kidney transplant rejection along with other medicine. It may also be used to treat signs and symptoms of active rheumatoid arthritis. ... Mer Info

50mg

Generisk Inderal

Inderal

Propranolol

Generisk Inderal blir brukt for å behandle høyt blodtrykk eller atrieflimmer. Det blir brukt av pasienter med angina for å minske hyppigheten av angina og for å øke utholdenhet; for å minske riskikoen for hjertedød hos visse pasienter som har overlevd hjerteinfarkt, for å behandle noen typer skjelving, en hjertelidelse kalt hypertrofisk kardiomyopati eller visse symptomer av feokromocytom (en adrenalinsk svulst). Det blir også brukt for å forebygge migrene. ... Mer Info

10/20/40mg

Generisk Inderal La

Inderal La

Propranolol

Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches. ... Mer Info

40/80mg

Generisk Indocin

Indocin

Indomethacin

Generic Indocin is used for treating moderate to severe rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, gout or certain types of bursitis and tendonitis. ... Mer Info

25/50mg

Generisk Indocin Sr

Indocin Sr

Indomethacin

Generic Indocin Sustained-Release is used for treating moderate to severe rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, gout or certain types of bursitis and tendonitis. ... Mer Info

75mg

Generisk Inspra

Inspra

Eplerenone

Eplenerone blokkerer handlingene til hormonet aldosteron i kroppen. Aldosteron er viktig for regulering av blodtrykk. Eplerenone brukes for å behandle hjertesvikt etter et hjerteinfarkt. Eplerenone brukes også for å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon). ... Mer Info

25/50mg

Intagra®

Intagra

Sildenafil Citrate

Intagra® brukes til å behandle mannlig impotens, også kjent som Erektil dysfunksjon. Det har også blitt godkjent av USAs FDA til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon. ... Mer Info

100mg

Generisk Isordil

Isordil

Isosorbide Dinitrate

Generic Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina. ... Mer Info

10mg

Generisk Isordil Sublingual

Isordil Sublingual

Isosorbide Dinitrate

Generic Isordil Sublingual is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina. ... Mer Info

5mg

Søk med bokstaver: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z