Din pålitelige leverandør av generiske medikamenter
Bokmerk denne siden

Letter M

Generisk Maxalt

Maxalt

Rizatriptan

Generic Maxalt is used for treating acute migraine headache with or without aura (flashing lights, wavy lines, dark spots) in adults. It should not be used to prevent migraines or cluster headaches. It works by narrowing dilated blood vessels in the brain, relieving migraine headaches. ... Mer Info

5/10mg

Generisk Medrol Active

Medrol Active

Methylprednisolone

Generic Medrol active is a steroid that prevents the release of substances in the body that cause inflammation. ... Mer Info

4/8/16mg

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon. ... Mer Info

3mg

Generisk Mellaril

Mellaril

Thioridazine

Generic Mellaril is used for treating mental disorder known as schizophrenia (a severe loss of contact with reality). ... Mer Info

10/25/50mg

Generisk Mentax

Mentax

Butenafine

Generic Mentax is used for treating certain fungal infections of the skin. ... Mer Info

1% 15g

Generisk Mestinon

Mestinon

Pyridostigmine Bromide

Generic Mestinon is used for treating myasthenia gravis. ... Mer Info

60mg

Generisk Metaglip

Metaglip

Glipizide - Metformin

Generic Metaglip is used for lowering blood sugar levels in combination with diet and exercise in patients with type 2 diabetes. ... Mer Info

2.5mg + 250mg

Generisk Micardis

Micardis

Telmisartan

Generic Micardis is used to treat high blood pressure (hypertension). ... Mer Info

20/40/80mg

Generisk Micardis Hct

Micardis Hct

Telmisartan - Hydrochlorothiazide

Generic Micardis HCT is used to treat high blood pressure (hypertension). ... Mer Info

40mg + 12.5mg

Generisk Micronase

Micronase

Glyburide(glibenclamide)

Generic Micronase is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. It may be used alone or with other antidiabetic medicines. ... Mer Info

1.25/2.5/5mg

Generisk Microzide

Microzide

Hydrochlorothiazide

Generic Microzide is a thiazide diuretic that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. It is used for treating high blood pressure. ... Mer Info

12.5/25mg

Minesse®

Minesse

Ethinylestradiol + Gestodene

Minesse er perorale p-piller brukt til å forebygge graviditet. Hver av de 24 lysegule tablettene inneholder en liten mengde av to forskjellige kvinnelige kjønnshormoner, 60 mcg gestoden og 15 mcg etinyløstradiol. De 4 hvite tabletter inneholder ingen virkestoffer og kalles placebo-tabletter. Prevensjonspiller som inneholder to ulike hormoner kalles kombinasjonspiller. Akkurat som andre hormonelle prevensjonsmidler beskytter heller ikke Minesse mot HIV-infeksjon (AIDS) eller noen annen seksuelt overførbar sykdom. ... Mer Info

15mcg + 60mcg

Generisk Minipress

Minipress

Prazosin

Generic Minipress is used for treating high blood pressure and benign prostatic hyperplasia (BPH). ... Mer Info

2/5mg

Generisk Minocin

Minocin

Minocycline

Generic Minocin is a tetracycline antibiotic. It is used to treat many different bacterial infections, such as urinary tract infections, severe acne, gonorrhea, tick fever, chlamydia and others. ... Mer Info

100mg

Generisk Mirapex

Mirapex

Pramipexole

Generic Mirapex has some of the same effects as a chemical called dopamine, which occurs naturally in your body. Low levels of dopamine in the brain are associated with Parkinson's disease. Pramipexole tablets are used to treat signs and symptoms of Parkinson's disease and for the treatment of Restless Legs Syndrome (RLS) ... Mer Info

0.125/0.25/0.5/1mg

Generisk Mobic

Mobic

Meloxicam

Generic Mobic is used for treating rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and juvenile arthritis. ... Mer Info

7.5/15mg

Monster Pack

Monster Pack

Sildenafil Or Tadalafil

Pakken består av høyeste doseringer av ED-medikamenter. Den er spesielt utviklet for menn som ikke har opplevd effekten med lavere doser. Du kan også spare ved å dele en pille i to. Spar dobbelt med Monster Pack fordi det er mye billigere enn å bestille Cialis 60 mg og Viagra 200 mg separat. ... Mer Info

-mg

Generisk Motilium

Motilium

Domperidone

Generic Motilium is a medicine that increases the movements or contractions of the stomach and bowel. It is also used to treat nausea and vomiting caused by other drugs used to treat Parkinson's Disease. ... Mer Info

10mg

Generisk Motrin

Motrin

Ibuprofen

Generic Motrin is used to reduce fever and treat pain or inflammation caused by many conditions such as headache, toothache, back pain, arthritis, menstrual cramps or minor injury. ... Mer Info

200/400/600mg

Generisk Myambutol

Myambutol

Ethambutol

Generic Myambutol is used for treating tuberculosis infections of the lung along with other medicines. ... Mer Info

400/800mg

Generisk Mysoline

Mysoline

Primidone

Generic Mysoline is an anti-epileptic drug, also called an anticonvulsant. It is used to control seizures. It may be taken alone or with other medicines. ... Mer Info

250mg

Søk med bokstaver: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z