Din pålitelige leverandør av generiske medikamenter
Bokmerk denne siden

Letter N

Namenda

Namenda

memantine

Generic Namenda reduces the actions of chemicals in the brain that may contribute to the symptoms of Alzheimer's disease. Generic Namenda is used to treat moderate to severe dementia of the Alzheimer's type. ... Mer Info

5/10mg

Namzaric

Namzaric

donezepil and memantine

Namzaric inneholder en kombinasjon av donepezil og memantin. Donepezil forbedrer funksjonen av nerveceller i hjernen. Det virker ved å hindre nedbryting av et kjemikalie som kalles acetylkolin. Personer med demens har som regel lavere nivåer av dette stoffet, som er viktig for prosesser av hukommelse, tenkning, og resonnement. Memantin reduserer virkning av kjemikaliene i hjernen som kan bidra til symptomene på Alzheimers sykdom. Namzaric brukes til å behandle moderat til alvorlig demens av Alzheimers type. ... Mer Info

5mg + 5mg

Naprosyn

Naprosyn

naproxen

Generic Naprosyn is used for treating rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, and juvenile arthritis. It is used to treat tendonitis, bursitis, gout, menstrual cramps, or mild to moderate pain. ... Mer Info

250/500mg

Natdac®

Natdac

daclatasvir

Natdac® is an inhibitor of the viral (hepatitis C virus) protein NS5A, which is used in the replication of hepatitis C virus within the liver cells (hepatocytes) and, thus, prevents the virus from entering infected hepatocytes into the blood. Thanks to this action, it is possible to prevent the spread of the virus in the body. Natdac® (daсlatasvir) is a highly specific direct action agent against hepatitis C virus (HCV) and has no pronounced activity against other RNA and DNA containing viruses, including human immunodeficiency virus (HIV). Natdac®, as an inhibitor of the nonstructural protein 5A (NS5A), a multifunctional protein required for HCV replication, suppresses two stages of the life cycle of the virus-viral RNA replication and virion assembly. ... Mer Info

60mg

Neoral

Neoral

cyclosporine

Generic Neoral is used for preventing the rejection of organ transplants (kidney, liver, and heart). This medicine is also used to treat psoriasis and rheumatoid arthritis in certain patients. ... Mer Info

25/50/100mg

Neurontin

Neurontin

gabapentin

Generisk Neurontin brukes for behandling av beslag forbundet med epilepsi. Det kan også brukes til å behandle nerve smerter forbundet med herpes zoster (Helvetesild) infeksjon (postherpetic neuralgia). ... Mer Info

100/300/400/600/800mg

Nexavar

Nexavar

sorafenib

Nexavar er et kreftmedikament som blander seg inn veksten og spredningen av kreftceller i kroppen. NexAVAR brukes for å behandle leverkreft, tyreoideakreft, eller en type nyrekreft kalt avansert renalcellekarcinom. ... Mer Info

200mg

Nexium

Nexium

esomeprazole

Generic Nexium reduserer mengden av syre som produseres i magen.Medikamentet brukes til å behandle symptomer på gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) og andre tilstander som innebærer økt syreproduksjon i magen, som Zollinger-Ellison syndrom. Det brukes også til å fremme helbredelse av erosiv øsofagitt (skade på spiserøret forårsaket av magesyre). Det kan også gis for å forebygge magesår forårsaken med helibacter pylori (H.pylori) eller ved bruk av steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAIDs). ... Mer Info

20/40mg

Nimotop

Nimotop

nimodipine

Generic Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain. ... Mer Info

30mg

Nitrostat

Nitrostat

nitroglycerin

Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina). ... Mer Info

2.6/6.4mg

Nizoral

Nizoral

ketoconazole

Generisk Nizoral blir brukt for å behandle soppinfeksjoner. ... Mer Info

200mg

Nizoral

Nizoral Cream

ketoconazole

Generic Nizoral is used for treating fungal infections. ... Mer Info

2% 15g

Nizoral Shampoo

Nizoral Shampoo

ketoconazole

Nizoral shampoo with a basic component named Ketoconazole is an antifungal medication that fights against infections caused by fungus. Ketoconazole is not designed for the fingernails or toenails treatment. This medicine shouldn't be also used during the treatment of prostate cancer or Cushing syndrome. ... Mer Info

2.00% 100ml

Nolvadex

Nolvadex

tamoxifen

Generisk Nolvadex brukes til behandling av brystkreft som har spredt seg til andre organer. I tillegg er det benyttet sammen med andre medisiner for å behandle andre typer brystkreft.  Det kan brukes hos kvinner som har høy risiko for brystkreft og hos kvinner med DCIS (etter kirurgi og stråling) for å redusere risikoen for å utvikle brystkreft. ... Mer Info

10/20mg

Nootropil

Nootropil

piracetam

Generisk Nootropil er et nootropikum, altså et psykotropt middel som direkte påvirker effektiviteten i de øvre encefalopatiske funksjoner i hjernen som en del av kognitive prosesser herunder læring, hukommelse, tankevirksomhet og bevissthet, både i normale og reduserte situasjoner, uten at det oppleves som en sedativ stimulans for psyken. ... Mer Info

400/800mg

Norlutate

Norlutate

norethindrone acetate

Generic Norlutate is used to treat women with abnormal bleeding from the uterus. It is also used to treat women who have stopped having menstrual periods for several months (amenorrhea) but who are not pregnant or going through menopause. ... Mer Info

5mg

Noroxin

Noroxin

norfloxacin

Generic Norfloxacin is an antibiotic in a group of drugs called fluoroquinolones. It is used to treat bacterial infections of genito-urinary tract. ... Mer Info

400mg

Norvasc

Norvasc

amlodipine

Amlodipine er en kalsiumkanalblokker. Valsartan er angiotensin II-reseptorantagonist. Amlodipine og valsartan er et kombinasjonspreparat som brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon). Redusering av blodtrykk kan redusere risikoen for hjerneslag eller hjerteinfarkt. Amlodipine og valsartan blir vanligvis foreskrevet etter at andre blodtrykksendende legemidlelr ga ikke resultat. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Norvir

Norvir

ritonavir

Generic Norvir is an antiviral medication in a group of HIV medicines called protease inhibitors. It prevents human immunodeficiency virus (HIV) cells from multiplying in your body. ... Mer Info

100mg

Novelon®

Novelon

ethinylestradiol + desogestrel

Novelon er peroral prevensjonsmiddel, foreskrevet for å forebygge svangerskap. Dette er et hormonpreparat som har to virkestoffer: 30 mcg etinyløstradiol og 150mcg desogestrel. Dette paret danner en ny pille som beskytter mot uønsket graviditet. Det store bruksområde gjør dette legemidlet uunnværlig i behandling av en rekke forstyrrelser: dysfunksjonell livmorblødning, polycystiske ovarier, premenstruelt syndrom, akne, hirsutisme, for å nevne noen. ... Mer Info

30mcg + 150mcg

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.