Din pålitelige leverandør av generiske medikamenter
Bokmerk denne siden

Letter P

P Force®

P Force

sildenafil citrate

P Force® - are the capsules, released in dosages of 100 mg, 25 mg, 50mg of Sildenafil, as a core component. By the method of action, it is similar to Viagra or Kamagra. These capsules are assigned to men aimed on bettering their sexual strength. This pharmaceutical will help you to get a hard erection which will lead to an amazing sexual intercourse. ... Mer Info

100mg

Pamelor

Pamelor

nortriptyline

Generic Pamelor is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression. ... Mer Info

25mg

Parlodel

Parlodel

bromocriptine

Generic Parlodel is used for treating Parkinson disease, certain conditions caused by too much prolactin in the blood (eg, excessive or abnormal breast milk production), certain menstrual problems or abnormally large growth of certain body parts (acromegaly). ... Mer Info

2.5mg

Pasitrex® Ointment

Pasitrex Ointment

calcipotriol

Pasitrex® 0.005 % Salve er et syntetisk vitamin D-derivat brukt til behandling av plakkpsoriasis hos voksne og barn over 6 år. Den kan bli brukt alene eller i kombinasjon med andre legemidler. ... Mer Info

20g

Patanol

Patanol

olopatadine hcl

Generic Patanol is an antihistamine that reduces the natural chemical histamine in the body. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Generic Patanol is used to treat ocular (eye) symptoms of allergic conditions, such as inflammation, itching, watering, and burning. ... Mer Info

0.1% 5ml

Paxil

Paxil

paroxetine

Generisk Paxil brukes til behandling av depresjon eller obsessive-kompulsiv lidelse (OCD). Kan brukes til behandling av panikklidelse, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), engstelig personlighetsforstyrrelse eller sosial angstlidelse. ... Mer Info

10/20/30/40mg

Paxil CR

Paxil Cr

paroxetine

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome. ... Mer Info

12.5/25/37.5mg

Penegra®

Penegra

sildenafil citrate

Penegra® - medisinsk forberedelse produsert av Zydus Alidac (India), som garanterer evne til menn til oppføring under 4 timer, har også blitt godkjent av oss FDA som middel for pasienter som lider av hypertensjon. Hver rhombic tablett inneholder 100mg av Sildenafil, en aktiv ingrediens som heter Sildenafil. ... Mer Info

100mg

Pentasa

Pentasa

mesalamine

Generic Pentasa is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon). ... Mer Info

400/500mg

Pepcid

Pepcid

famotidine

Generic Pepcid is used for treating and preventing ulcers; treating and preventing heartburn associated with acid indigestion and sour stomach. It is also used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD), conditions that cause increased acid secretion and esophagitis. ... Mer Info

20/40mg

Periactin

Periactin

cyproheptadine

Generic Periactin is used to treat sneezing, runny nose, itching, watery eyes, hives, rashes, and other symptoms of allergies and the common cold. ... Mer Info

4mg

Phenergan

Phenergan

promethazine

Generisk Phenergan tilhører en gruppe legemidler kalt fenotiaziner. Det fungerer ved å endre funksjonen av kjemikalier i hjernen. Prometazin (virkestoffet) virker også som antihistamin. Det blokkerer virkningen av det naturlig forekommende kjemiske histaminet i kroppen. Phenergan brukes til å behandle symptomer på allergi som kløe, rennende nese, nysing, kløende eller vannete øyne, elveblest og kløende hudutslett. Phenergan forhindrer også bevegelsessykdom og behandler kvalme og oppkast eller smerter etter kirurgi. Det brukes også som beroligende eller sovemiddel. ... Mer Info

10/25mg

Phenergan Syrup

Phenergan Syrup

promethazine

Generic Phenergan belongs to a group of drugs called phenothiazines. It works by changing the actions of chemicals in your brain. Promethazine (the active ingredient) also acts as an antihistamine. It blocks the effects of the naturally occurring chemical histamine in your body. Phenergan is used to treat allergy symptoms such as itching, runny nose, sneezing, itchy or watery eyes, hives, and itchy skin rashes. Phenergan also prevents motion sickness, and treats nausea and vomiting or pain after surgery. It is also used as a sedative or sleep aid. ... Mer Info

100ml

PhosLo

Phoslo

calcium acetate

Generic PhosLo is used for reducing phosphate levels in late-stage kidney failure. ... Mer Info

667mg

Pilagan

Pilagan

pilocarpine

Generic Pilagan is used to treat glaucoma or ocular hypertension (high pressure inside the eye). ... Mer Info

2% 5ml

Pletal

Pletal

cilostazol

Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking. ... Mer Info

50/100mg

Ponstel

Ponstel

mefenamic acid

Generic Ponstel is in a group of drugs called nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). It is used to treat pain or inflammation caused by arthritis. It is also used to treat menstrual pain. ... Mer Info

250/500mg

Pradaxa

Pradaxa

dabigatran

Pradaxa bidrar til å forhindre at blodplater i blodet ditt kleber seg sammen og danner en blodpropp. pradaxa brukes til å forhindre blodpropper og til å redusere risikoen for slag hos personer med en viss type hjertelidelse. pradaxa brukes også til å behandle eller forhindre blodpropp i årene i beinda dine (dyp venetrombose, eller DVT), eller årene i lungene dine (lungeemboli, eller PE). ... Mer Info

75/110/150mg

Prandin

Prandin

repaglinide

Generic Prandin is used for managing type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. It is used in addition to diet and exercise to lower blood sugar in adults who cannot manage with diet, exercise, or diabetic medications alone. It may be used with other diabetes medicines. ... Mer Info

0.5/1/2mg

Precose

Precose

acarbose

Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin. ... Mer Info

25/50mg

Pred Forte®

Pred Forte

prednisolone

Pred Forte® (prednisolone acetate ophthalmic suspension) 1% is a sterile, topical anti-inflammatory agent for ophthalmic use. This medication is used to treat certain eye conditions due to inflammation or injury. Prednisolone works by relieving symptoms such as swelling, redness, and itching. It belongs to a class of drugs known as corticosteroids. ... Mer Info

1% 10ml

Pregnancy test card

Pregnancy Test Card

pregnancy test card

Hurtig kassett graviditetstest er individuelt innpakket testsett. Hver test inneholder dekket med reagenser membran, som reagerer ved samhandling med antistoff mot alfa-kjeden til hCG og kolloidale gullpartikler dekket med monoklonale museantistoffer mot beta-kjeden til hCG. Hurtig kassett graviditetstest er individuelt innpakket testsett. Hver test inneholder dekket med reagenser membran, som reagerer ved samhandling med antistoff mot alfa-kjeden til hCG og kolloidale gullpartikler dekket med monoklonale museantistoffer mot beta-kjeden til hCG. ... Mer Info

Pregnancy test strip

Pregnancy Test Strip

pregnancy test strip

Graviditetstest strimmel er hurtig graviditetstest formet som en strimmel i individuell innpakning. Hver strimmel inneholder dekket med reagenser membran, som reagerer ved samhandling med antistoff mot alfa-kjeden til hCG og kolloidale gullpartikler dekket med monoklonale museantistoffer mot beta-kjeden til hCG. ... Mer Info

Prelone

Prelone

prednisolone

Generisk Prelone brukes til å sikre lettelse i betente kroppsdeler. Det reduserer ødem, hudrødme, kløe og allergiske reaksjoner. Ofte brukes som en del av behandling av mangfoldige sykdommer, som sterke allergier eller hudproblemer, astma, artritt osv. ... Mer Info

5/10/20/40mg

Premarin

Premarin

conjugated estrogens usp

Generisk Premarin brukes til behandling av noen menopausesymptomer (for eksempel, hetetokter, tørrhet i skjeden eller kløe). Brukes til forebygging av osteoporose (benskjørhet) etter menopause hos enkelte pasienter. Det brukes også for enkelte pasienter til behandling av lave østrogennivåer, prostatakreft eller brystkreft. ... Mer Info

0.625mg

PrePro®

Prepro

probiotics and prebiotics

PrePro® capsules is used for Bowel problems, Irritable bowel syndrome, Indigestion, Decreasing constipation, Diarrhea, Bacterial infections, Constipation, Diarrhea associated with using antibiotics, Eczema, Diarrhea in children and other conditions. PrePro® capsules may also be used for purposes not listed in this medication guide. PrePro® capsules contains Bifidobacterium Drevea, Bifidobacterium Infantis, Bifidobacterium Longum, Fructo Oligosaccharide, Lactobacillus Acidophilus, Lactobacillus Buigenea, Lactobacillus Casei Variety Rhamnosus, Lactobacillus Plantanum, Lactobacillus Rhamnosus and Streptococcus Thermophilus as active ingredients. ... Mer Info

1mg

Prevacid

Prevacid

lansoprazole

Generic Prevacid decreases the amount of acid produced in the stomach. It is used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers, erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. ... Mer Info

15/30mg

Priligy

Priligy

dapoxetine

Generisk Priligy brukes i behandlingen av prematur ejakulasjon. ... Mer Info

30/60/90mg

Prilosec

Prilosec

omeprazole

Generic Prilosec is used for treating heartburn or irritation of the esophagus caused by gastroesophageal reflux disease (GERD). It may also be used for short-term treatment of ulcers of the stomach or small intestines and to help prevent them from coming back; to treat conditions that cause your body to make too much stomach acid (eg, Zollinger-Ellison syndrome). ... Mer Info

10/20/40mg

Principen

Principen

ampicillin

Generic Principen is an antibiotic in the penicillin group of drugs. It is used to treat many different types of infections caused by bacteria, such as ear infections, bladder infections, pneumonia, gonorrhea, and E. coli or salmonella infection. ... Mer Info

250/500mg

Pristiq

Pristiq

desvenlafaxine

Generic Pristiq is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Generic Pristiq affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression. Generic Pristiq is used to treat major depressive disorder. ... Mer Info

50/100mg

Pro-wel®

Pro-wel

probiotics and prebiotics

Pro-Wel® sachet is used for gastric ulcer and other conditions. Pro-Wel® Sachet may also be used for purposes not listed in this medication guide. Pro-Wel® Sachet contains Probiotic Composite as an active ingredient. Pro-Wel® Sachet works by restoring the pro/antioxidant balance in the gastric mucosa. ... Mer Info

1mg

Proair

Proair

albuterol (salbutamol)

ProAir brukes til å behandle bronkopulmonal obstruksjon og kortpustethet forårsaket av pusteproblemer (som asthma, kronisk obstruktiv lungesykdom). ProAir tilhører en klasse medikamenter kjent som bronkodilatorer. ProAir fungerer i luftveiene ved å åpne dem og slappe muskler. ... Mer Info

100mcg

Procoralan

Procoralan

ivabradine

Procoralan virker ved å påvirke ditt hjertes elektriske aktivitet for å gjøre hjerterytmen roligere. Ivabradine brukes hos visse personer med kronisk hjertesvikt for å bidra til å senke risikoen for sykehusinnleggelse når symptomene blir verre. Ivabradine skal ikke brukes hvis du allerede har hjertesviktsymptomer som nylig ble verre før du begynte på denne medisinen. Ivabradine kan også brukes til formål som ikke er listet opp i denne medikamenveiledningen. ... Mer Info

5mg

Professional Pack

Professional Pack

sildenafil or tadalafil

Pakken inneholder sublingvaltabletter. Takket være formen og bruk, gir hver av to tabletter et mye bedre resultat enn deres velkjente forgjengere, fordi de løses opp raskt under tungen og kommer raskt inn i blodet. Vel, disse fordelene fører til at virkestoffene kommer ut lettere av blodet og redusering av mulige bivirkninger. Begge begge tablettene tolereres godt og er mer effektive. Overkommelig pris er en bonus! ... Mer Info

Prograf

Prograf

tacrolimus

Generic Prograf is used for preventing organ rejection in patients following liver, kidney or heart transplant. It may be used along with other medicines. ... Mer Info

0.5/1/5mg

Propecia

Propecia

finasteride

Generic Propecia brukes til å behandle visse typer hårtap hos menn (androgenisk alopecia). Medikamentet brukes også til å behandle symptomer på godartet prostatahyperplasi (BPH) hos menn med forstørret prostata. ... Mer Info

1mg

Proscar

Proscar

finasteride

Generisk Proscar brukes i behandlingen av urinveisproblemer forårsaket av en forstørret prostatakjertel (godartet prostatahyperplasi, BPH). Det brukes også for å redusere risikoen for kirurgisk behandling av BPH. Det kan brukes sammen med en annen medisin for å redusere risikoen for forverring av BPH. ... Mer Info

5mg

Protonix

Protonix

pantoprazole

Generic Protonix is used to treat erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid), and other conditions involving excess stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. ... Mer Info

20/40mg

Protopic

Protopic

tacrolimus

Protopic er et immunosuppressivt stoff. Det virker ved å svekke kroppens immunsystem. Protopic tropical (for hud) brukes for å behandle alvorlig atopisk dermatitt (eksem). ... Mer Info

0.03% 10/0.1% 10g

Pulmicort

Pulmicort

budesonide

Budesonide is a corticosteroid that prevents the release of substances in the body that cause inflammation. Budesonide inhalations is used to prevent asthma attacks in adults and children who are at least 6 years old. ... Mer Info

200/400mcg

Pyridium

Pyridium

phenazopyridine

Generic Pyridium is used for relieving pain, burning, urgency, frequent urination, and discomfort caused by irritation of the lower urinary tract. ... Mer Info

200mg

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.