Din pålitelige leverandør av generiske medikamenter
Bokmerk denne siden

Letter P

Generisk Pamelor

Pamelor

Nortriptyline

Generic Pamelor is in a group of drugs called tricyclic antidepressants. It is used for treating depression. ... Mer Info

25mg

Generisk Parlodel

Parlodel

Bromocriptine

Generic Parlodel is used for treating Parkinson disease, certain conditions caused by too much prolactin in the blood (eg, excessive or abnormal breast milk production), certain menstrual problems or abnormally large growth of certain body parts (acromegaly). ... Mer Info

2.5mg

Generisk Patanol

Patanol

Olopatadine Hcl

Generic Patanol is an antihistamine that reduces the natural chemical histamine in the body. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Generic Patanol is used to treat ocular (eye) symptoms of allergic conditions, such as inflammation, itching, watering, and burning. ... Mer Info

0.1% 5ml

Generisk Paxil

Paxil

Paroxetine

Generisk Paxil brukes til behandling av depresjon eller obsessive-kompulsiv lidelse (OCD). Kan brukes til behandling av panikklidelse, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), engstelig personlighetsforstyrrelse eller sosial angstlidelse. ... Mer Info

10/20/30/40mg

Generisk Paxil Cr

Paxil Cr

Paroxetine

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome. ... Mer Info

12.5/25/37.5mg

Penegra®

Penegra

Sildenafil Citrate

Penegra® - medisinsk forberedelse produsert av Zydus Alidac (India), som garanterer evne til menn til oppføring under 4 timer, har også blitt godkjent av oss FDA som middel for pasienter som lider av hypertensjon. Hver rhombic tablett inneholder 100mg av Sildenafil, en aktiv ingrediens som heter Sildenafil. ... Mer Info

100mg

Generisk Pentasa

Pentasa

Mesalamine

Generic Pentasa is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon). ... Mer Info

400/500mg

Generisk Pepcid

Pepcid

Famotidine

Generic Pepcid is used for treating and preventing ulcers; treating and preventing heartburn associated with acid indigestion and sour stomach. It is also used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD), conditions that cause increased acid secretion and esophagitis. ... Mer Info

20/40mg

Generisk Periactin

Periactin

Cyproheptadine

Generic Periactin is used to treat sneezing, runny nose, itching, watery eyes, hives, rashes, and other symptoms of allergies and the common cold. ... Mer Info

4mg

Generisk Phenergan

Phenergan

Promethazine

Generisk Phenergan tilhører en gruppe legemidler kalt fenotiaziner. Det fungerer ved å endre funksjonen av kjemikalier i hjernen. Prometazin (virkestoffet) virker også som antihistamin. Det blokkerer virkningen av det naturlig forekommende kjemiske histaminet i kroppen. Phenergan brukes til å behandle symptomer på allergi som kløe, rennende nese, nysing, kløende eller vannete øyne, elveblest og kløende hudutslett. Phenergan forhindrer også bevegelsessykdom og behandler kvalme og oppkast eller smerter etter kirurgi. Det brukes også som beroligende eller sovemiddel. ... Mer Info

10/25mg

Generisk Phenergan Syrup

Phenergan Syrup

Promethazine

Generic Phenergan belongs to a group of drugs called phenothiazines. It works by changing the actions of chemicals in your brain. Promethazine (the active ingredient) also acts as an antihistamine. It blocks the effects of the naturally occurring chemical histamine in your body. Phenergan is used to treat allergy symptoms such as itching, runny nose, sneezing, itchy or watery eyes, hives, and itchy skin rashes. Phenergan also prevents motion sickness, and treats nausea and vomiting or pain after surgery. It is also used as a sedative or sleep aid. ... Mer Info

100ml

Generisk Phoslo

Phoslo

Calcium Acetate

Generic PhosLo is used for reducing phosphate levels in late-stage kidney failure. ... Mer Info

667mg

Generisk Pilagan

Pilagan

Pilocarpine

Generic Pilagan is used to treat glaucoma or ocular hypertension (high pressure inside the eye). ... Mer Info

2% 5ml

Generisk Plaquenil

Plaquenil

Hydroxychloroquine

Generic Plaquenil is used to treat or prevent malaria, a disease caused by parasites that enter the body through the bite of a mosquito. Malaria is common in areas such as Africa, South America, and Southern Asia. Generic Plaquenil is also used to treat symptoms of rheumatoid arthritis and discoid or systemic lupus erythematosus. ... Mer Info

200mg

Generisk Plavix

Plavix

Clopidogrel

Generic Plavix is used for reducing the risk of stroke or heart attack in patients who have already had a heart attack or stroke or have other circulatory problems due to narrowing and hardening of the arteries. ... Mer Info

75mg

Generisk Pletal

Pletal

Cilostazol

Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking. ... Mer Info

50/100mg

Generisk Ponstel

Ponstel

Mefenamic Acid

Generic Ponstel is in a group of drugs called nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). It is used to treat pain or inflammation caused by arthritis. It is also used to treat menstrual pain. ... Mer Info

250/500mg

Generisk Pradaxa

Pradaxa

Dabigatran

Pradaxa bidrar til å forhindre at blodplater i blodet ditt kleber seg sammen og danner en blodpropp. pradaxa brukes til å forhindre blodpropper og til å redusere risikoen for slag hos personer med en viss type hjertelidelse. pradaxa brukes også til å behandle eller forhindre blodpropp i årene i beinda dine (dyp venetrombose, eller DVT), eller årene i lungene dine (lungeemboli, eller PE). ... Mer Info

75/110/150mg

Generisk Prandin

Prandin

Repaglinide

Generic Prandin is used for managing type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. It is used in addition to diet and exercise to lower blood sugar in adults who cannot manage with diet, exercise, or diabetic medications alone. It may be used with other diabetes medicines. ... Mer Info

0.5/1/2mg

Generisk Precose

Precose

Acarbose

Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin. ... Mer Info

25/50mg

Pregnancy Test Card

Pregnancy Test Card

Pregnancy Test Card

Hurtig kassett graviditetstest er individuelt innpakket testsett. Hver test inneholder dekket med reagenser membran, som reagerer ved samhandling med antistoff mot alfa-kjeden til hCG og kolloidale gullpartikler dekket med monoklonale museantistoffer mot beta-kjeden til hCG. Hurtig kassett graviditetstest er individuelt innpakket testsett. Hver test inneholder dekket med reagenser membran, som reagerer ved samhandling med antistoff mot alfa-kjeden til hCG og kolloidale gullpartikler dekket med monoklonale museantistoffer mot beta-kjeden til hCG. ... Mer Info

5mg

Pregnancy Test Strip

Pregnancy Test Strip

Pregnancy Test Strip

Graviditetstest strimmel er hurtig graviditetstest formet som en strimmel i individuell innpakning. Hver strimmel inneholder dekket med reagenser membran, som reagerer ved samhandling med antistoff mot alfa-kjeden til hCG og kolloidale gullpartikler dekket med monoklonale museantistoffer mot beta-kjeden til hCG. ... Mer Info

5mg

Generisk Premarin

Premarin

Conjugated Estrogens Usp

Generisk Premarin brukes til behandling av noen menopausesymptomer (for eksempel, hetetokter, tørrhet i skjeden eller kløe). Brukes til forebygging av osteoporose (benskjørhet) etter menopause hos enkelte pasienter. Det brukes også for enkelte pasienter til behandling av lave østrogennivåer, prostatakreft eller brystkreft. ... Mer Info

0.625mg

Generisk Prevacid

Prevacid

Lansoprazole

Generic Prevacid decreases the amount of acid produced in the stomach. It is used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers, erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. ... Mer Info

15/30mg

Generisk Priligy

Priligy

Dapoxetine

Generisk Priligy brukes i behandlingen av prematur ejakulasjon. ... Mer Info

30/60/90mg

Generisk Prilosec

Prilosec

Omeprazole

Generic Prilosec is used for treating heartburn or irritation of the esophagus caused by gastroesophageal reflux disease (GERD). It may also be used for short-term treatment of ulcers of the stomach or small intestines and to help prevent them from coming back; to treat conditions that cause your body to make too much stomach acid (eg, Zollinger-Ellison syndrome). ... Mer Info

10/20/40mg

Generisk Principen

Principen

Ampicillin

Generic Principen is an antibiotic in the penicillin group of drugs. It is used to treat many different types of infections caused by bacteria, such as ear infections, bladder infections, pneumonia, gonorrhea, and E. coli or salmonella infection. ... Mer Info

250/500mg

Generisk Pristiq

Pristiq

Desvenlafaxine

Generic Pristiq is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). Generic Pristiq affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression. Generic Pristiq is used to treat major depressive disorder. ... Mer Info

50/100mg

Generisk Probalan

Probalan

Probenecid

Generic Probalan is used in the treatment of chronic gout or gouty arthritis. These conditions are caused by too much uric acid in the blood. The medicine works by removing the extra uric acid from the body. ... Mer Info

500mg

Generisk Procoralan

Procoralan

Ivabradine

Procoralan virker ved å påvirke ditt hjertes elektriske aktivitet for å gjøre hjerterytmen roligere. Ivabradine brukes hos visse personer med kronisk hjertesvikt for å bidra til å senke risikoen for sykehusinnleggelse når symptomene blir verre. Ivabradine skal ikke brukes hvis du allerede har hjertesviktsymptomer som nylig ble verre før du begynte på denne medisinen. Ivabradine kan også brukes til formål som ikke er listet opp i denne medikamenveiledningen. ... Mer Info

5mg

Professional Pack

Professional Pack

Sildenafil Or Tadalafil

Pakken inneholder sublingvaltabletter. Takket være formen og bruk, gir hver av to tabletter et mye bedre resultat enn deres velkjente forgjengere, fordi de løses opp raskt under tungen og kommer raskt inn i blodet. Vel, disse fordelene fører til at virkestoffene kommer ut lettere av blodet og redusering av mulige bivirkninger. Begge begge tablettene tolereres godt og er mer effektive. Overkommelig pris er en bonus! ... Mer Info

-mg

Generisk Prograf

Prograf

Tacrolimus

Generic Prograf is used for preventing organ rejection in patients following liver, kidney or heart transplant. It may be used along with other medicines. ... Mer Info

0.5/1/5mg

Generisk Prometrium

Prometrium

Progesterone

Generic Prometrium is a female hormone important for the regulation of ovulation and menstruation. Generic Prometrium is used to cause menstrual periods in women who have not yet reached menopause but are not having periods due to a lack of Generic Prometrium in the body. Generic Prometrium is also used to prevent overgrowth in the lining of the uterus in postmenopausal women who are receiving estrogen hormone replacement therapy. Generic Prometrium should not be used to prevent heart disease or dementia, because this medication may actually increase your risk of developing these conditions. ... Mer Info

100/200mg

Generisk Propecia

Propecia

Finasteride

Generic Propecia brukes til å behandle visse typer hårtap hos menn (androgenisk alopecia). Medikamentet brukes også til å behandle symptomer på godartet prostatahyperplasi (BPH) hos menn med forstørret prostata. ... Mer Info

1mg

Generisk Proscar

Proscar

Finasteride

Generisk Proscar brukes i behandlingen av urinveisproblemer forårsaket av en forstørret prostatakjertel (godartet prostatahyperplasi, BPH). Det brukes også for å redusere risikoen for kirurgisk behandling av BPH. Det kan brukes sammen med en annen medisin for å redusere risikoen for forverring av BPH. ... Mer Info

5mg

Generisk Protonix

Protonix

Pantoprazole

Generic Protonix is used to treat erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid), and other conditions involving excess stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. ... Mer Info

20/40mg

Generisk Protopic

Protopic

Tacrolimus

Protopic er et immunosuppressivt stoff. Det virker ved å svekke kroppens immunsystem. Protopic tropical (for hud) brukes for å behandle alvorlig atopisk dermatitt (eksem). ... Mer Info

0.03% 10/0.1% 10g

Generisk Pyridium

Pyridium

Phenazopyridine

Generic Pyridium is used for relieving pain, burning, urgency, frequent urination, and discomfort caused by irritation of the lower urinary tract. ... Mer Info

200mg

Søk med bokstaver: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z