Din pålitliga leverantör av generiska läkemedel
Bokmärk den här sajten

Letter Z

Generisk Zanaflex

Zanaflex

Tizanidine

Generic Zanaflex is used for treating muscle spasms. It may also be used to help in the treatment of multiple sclerosis and spinal cord injury. ... Mer Info

2mg

Generisk Zantac

Zantac

Ranitidine

Generisk Zantac minskar produktionen av magsyra. Det används också för att behandla sår i tunntarmen som andra behandlingar inte biter på. ... Mer Info

150/300mg

Generisk Zebeta

Zebeta

Bisoprolol Fumarate

Generic Zebeta is used for treatment of high blood pressure. It is a beta-blocker. It works by interfering with certain body chemicals, which cause the heart to beat with less force and pump out less blood. ... Mer Info

5/10mg

Zenegra®

Zenegra

Sildenafil Citrate

Zenegra ® är ett nytt läkemedel som tillverkas av Alkem Pharma (Indien) för behandling av erektil dysfunktion hos män. ... Mer Info

100mg

Generisk Zestoretic

Zestoretic

Lisinopril - Hctz

Generic Zestoretic is used to treat hypertension (high blood pressure). Hydrochlorothiazide is a thiazide diuretic (water pill) that helps prevent your body from absorbing too much salt, which can cause fluid retention. Lisinopril lowers blood pressure and also relieves symptoms of fluid retention. ... Mer Info

5mg + 12.5mg

Generisk Zestril

Zestril

Lisinopril

Generisk Zestril används för att behandla högt blodtryck ensam eller tillsammans med andra läkemedel. Det används också för att hantera hjärtsvikt eller förbättra överlevnaden efter en hjärtattack. ... Mer Info

2.5/5/10mg

Generisk Zetia

Zetia

Ezetimibe

Generic Zetia is used for treating high blood cholesterol along with a low-fat, low-cholesterol diet. It may be used alone or with other medicines. It is also used to treat high blood sitosterol and campesterol along with diet therapy. ... Mer Info

10mg

Generisk Ziac

Ziac

Biosoprolol - Hydrochlorothiazide

Ziac is used for treating high blood pressure. ... Mer Info

2.5mg + 6.25/5mg + 6.25mg

Generisk Ziagen

Ziagen

Abacavir

Ziagen is used, in combination with other medicines, in the treatment of the infection caused by the human immunodeficiency virus (HIV). HIV is the virus that causes acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Abacavir will not cure or prevent HIV infection or AIDS; however, it helps keep HIV from reproducing and appears to slow down the destruction of the immune system. ... Mer Info

300mg

Generisk Ziana

Ziana

Clindamycin/tretinoin

Ziana är ett kombinationsläkemedle som behandlar allvarlig acne hos vuxna och barn över 12 års ålder. Clindamycin är en antibiotika. Den angriper bakteria i kroppen. Tretinoin är en sorts vitamin A. Den minskar mänden olja som friges av oljekörtlarna i din hud och hjälper huden förnya sig själv. ... Mer Info

1%+0.025% 15g

Generisk Zithromax

Zithromax

Azithromycin

Generisc Zithromax för att behandla många olika typer av bakteriella infektioner såsom luftvägsinfektioner, hudinfektioner och sexuellt överförbara sjukdomar. Hos barn är det effektivt mot otitis media, lunginflammation, halsfluss och streptokocker i hals ... Mer Info

1000/250/500mg

Generisk Zithromax Dispersible

Zithromax Dispersible

Azithromycin

Generisc lösligt Zithromax(Azitromycin) för att behandla många olika typer av bakteriella infektioner såsom luftvägsinfektioner, hudinfektioner och sexuellt överförbara sjukdomar. Hos barn är det effektivt mot otitis media, lunginflammation, halsfluss och streptokocker i hals ... Mer Info

100mg

Generisk Zocor

Zocor

Simvastatin

Generic Zocor is used for lowering high cholesterol and triglycerides in certain patients. It is used along with an appropriate diet. It is also used in certain patients to reduce the risk of heart attack, stroke, and death due to coronary heart disease. It is also used to reduce the need for medical procedures to open blocked blood vessels. It is also used in certain patients to reduce the risk of heart attack, stroke, blood vessel blockage, or chest pain caused by angina. ... Mer Info

5/10/20/40mg

Generisk Zofran

Zofran

Ondansetron

Generic Zofran is used to prevent nausea and vomiting that may be caused by surgery or by medicine to treat cancer (chemotherapy or radiation). Ondansetron blocks the actions of chemicals in the body that can trigger nausea and vomiting. ... Mer Info

4/8mg

Generisk Zoloft

Zoloft

Sertraline

Zoloft (sertraline) is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The way sertraline works is still not fully understood. It is thought to positively affect communication between nerve cells in the central nervous system and/or restore chemical balance in the brain. Zoloft is used to treat depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, anxiety disorders, post-traumatic stress disorder (PTSD), and premenstrual dysphoric disorder (PMDD). ... Mer Info

25/50/100mg

Generisk Zomig

Zomig

Zolmitriptan

Zomig är en medicin mot huvudvärk som förminskar blodkärlen runt hjärnan. Zomig sänker även mängden substanser i kroppen som kan leda till huvudvärk, illamående, ljus- och ljudkänslighet och andra migränsymptom. Zomig används för att behandla migrän. Zomig behandlar endast en huvudvärk som redan startat. Den förebygger inte huvudvärk och minskar inte antalet anfall. Zomig bör inte användas för att behandla vanlig spänningshuvudvärk, en huvudvärk som resulterat i att du förlorat kontrollen över en sida av kroppen eller andra anfall som inte påminner om dina vanliga migränanfall. Medicinen bör endast användas om din läkare har bekräftat att du lider av migrän. ... Mer Info

5mg

Generisk Zovirax

Zovirax

Acyclovir

Generisk Zovirax är ett antiviralt läkemedel. Acyklovir användes för att behandla infektioner orsakade av herpesvirus inkluderar genital herpes, herpes labialis, bältros och vattkoppor. ... Mer Info

200/400/800mg

Generisk Zydena

Zydena

Udenafil

Generic Zydena - the drug udenafil, marketed under the trade name Zydena developed by Dong-A Pharmaceutical in South Korea. It is used to treat erectile dysfunction, it has fairly rapid onset of action with long duration (from 11 to 13 hours). The pills are available in 100 and 200 mg dosages. Udenafil is available in Korea and the Philippines. ... Mer Info

100mg

Generisk Zyloprim

Zyloprim

Allopurinol Bp

Generic Zyloprim is used in the treatment of many symptoms of gout, including acute attacks, tophi (collection of uric acid crystals in the tissues, especially around joints), joint destruction, and uric acid stones. Allopurinol works by reducing uric acid production in the body, thus preventing crystals from forming. ... Mer Info

100/300mg

Generisk Zyprexa

Zyprexa

Olanzapine

Generisk Zyprexa används för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom. ... Mer Info

2.5/5/7.5/10/15/20mg

Generisk Zyrtec

Zyrtec

Cetirizine

Generic Zyrtec is used to prevent or treat symptoms of hay fever and to treat cold or allergy symptoms such as sneezing, itching, watery eyes, or runny nose. It is also used to treat itching and swelling caused by chronic urticaria (hives). ... Mer Info

5/10mg

Generisk Zyvox

Zyvox

Linezolid

Generic Zyvox is an oxazolidinone antibiotic that fights bacteria in the body. It works by interfering with the production of proteins needed by bacteria to grow. ... Mer Info

600mg

Sök på bokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z