Din pålitliga leverantör av generiska läkemedel
Bokmärk den här sajten

Ögon Vård

Generisk Alphagan

Alphagan

Brimonidine Tartrate

Alphagan minskar mänden vätska i ögat för att in sin tur minska trycket i ögat. Alphagan (för ögat) används för att behandla starr och/eller högt tryck i ögat. ... Mer Info

0.10% 5/0.15% 5ml

Generisk Azopt

Azopt

Brinzolamide

Azopt minskar mängden vätska i ögat för att i sin tur minska trycket i ögat. Azpot (för ögat) används för att behandla olika sorters starr och andra orsaker till högt tryck i ögat. ... Mer Info

1% 5ml

Generisk Betagan

Betagan

Levobunolol

Generic Betagan is used for lowering eye pressure and treating glaucoma. ... Mer Info

0.5% 5ml

Generisk Bimatoprost

Bimatoprost

Bimatoprost

Generic Bimatoprost reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Bimatoprost ophthalmic (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eyes. ... Mer Info

0.03% 3ml

Generisk Ciloxan

Ciloxan

Ciprofloxacin

Generic Ciloxan is used for treating eye infections caused by certain bacteria. ... Mer Info

0.3% 5ml

Generisk Cosopt

Cosopt

Dorzelamidel + Timolol Maleate

Generic Cosopt is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye. Dorzolamide reduces the amount of fluid in the eye, which decreases pressure inside the eye. Timolol is a beta-blocker that also reduces pressure inside the eye. ... Mer Info

2% + 0.5% 5ml

Generisk Cyclogyl

Cyclogyl

Cyclopentolate

Generic Cyclogyl is used for dilating the eye before an exam or surgery and preventing the eye from focusing. ... Mer Info

1% 5ml

Generisk Flarex

Flarex

Fluorometholone

Flarex is a glucocorticosteroid for topical application in the form of eye drops. Therapeutic efficacy is manifested in its anti-inflammatory, anti allergic and anti-exudative action, due to its vasoconstrictor effect. The remedy is designed for the treatment of inflammatory diseases of the conjunctiva, the cornea, the anterior part of the eye. ... Mer Info

0.1% 5ml

Generisk Lotemax

Lotemax

Loteprednol

Generic Lotemax is used for treating swelling, itching, redness, or irritation of the eye caused by bacterial or viral infections, surgery, or certain allergies. ... Mer Info

0.5% 5ml

Generisk Melatonin

Melatonin

Melatonin

Människor använder melatonin för att justera kroppens interna klocka. Den används för jetlag, för att justera sömnväckningscykel hos personer vars dagliga arbetsschema förändras (skiftförloppsförlust) och för att hjälpa blinda personer att upprätta en dag och nattcykel. Melatonin används också när man har en oförmåga att somna (sömnlöshet); fördröjt sömfas-syndrom (DSPS); snabb ögonrörelse sova beteendestörning (RBD); sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsunderskott-hyperaktivitetsstörning (ADHD); sömnlöshet på grund av vissa högt blodtrycksmedicin som kallas beta-blockerare; och sömnproblem hos barn med utvecklingsstörningar, inklusive autism, cerebral pares och intellektuella funktionshinder. Det används också som sömnhjälp efter avbrytande av användning av bensodiazepinläkemedel och för att minska biverkningarna när man slutar röka. Vissa människor använder melatonin för Alzheimers sjukdom eller minnesförlust (demens), bipolär sjukdom, en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sömnlöshet orsakad av beta-blockerande läkemedel, endometrios, öronring, depression eller säsongssyndrom (SAD), mild psykisk nedsättning, icke alkoholisk leversjukdom, kronisk trötthetssyndrom (CFS), fibromyalgi, rastlös bensyndrom, en inflammatorisk sjukdom som kallas sarkoidos, schizofreni, migrän och andra huvudvärk, åldersrelaterad synförlust, godartad prostatahyperplasi (BPH) Irritabel tarmsyndrom (IBS), benförlust (osteoporos), en rörelsestörning som kallas tardiv dyskinesi (TD), sur refluxsjukdom, Helicobacter pylori (H. pylori), träningsförmåga, infertilitet, epilepsi, åldrande, för klimakteriet, metaboliskt syndrom, för återhämtning efter operation, agitation orsakad av anestesi, stress, ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi), förändringar i hjärtfrekvensen när man rörar från en sänkningsposition till sittande ställning (pos turalykardi-syndrom), delirium, oförmåga att kontrollera urinering, käksmärta, inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och för födelsekontroll. ... Mer Info

3mg

Generisk Ocuflox

Ocuflox

Ofloxacin

Generic Ocuflox is used for treating and preventing eye infections associated with conjunctivitis (pink eye) and corneal ulcers caused by certain bacteria in patients 1 year of age and older. ... Mer Info

0.3% 5ml

Generisk Timoptic

Timoptic

Timolol

Generic Timoptic is used for treating increased pressure in the eye (ocular hypertension) and open-angle glaucoma. ... Mer Info

0.5% 5ml

Generisk Trusopt

Trusopt

Dorzolamide

Truspot minskar mängden vätska i ögat för att minska trycket inuti ögat. Trusopt (för ögonen) används för att behandla starr och andra orsaker till högt tryck i ögat. ... Mer Info

2% 5ml

Generisk Xalatan

Xalatan

Latanoprost

Generic Xalatan reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the eye. Generic Xalatan (for the eyes) is used to treat certain types of glaucoma and other causes of high pressure inside the eye. ... Mer Info

0.005% 2.5ml

Sök på bokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z