Din pålitelige leverandør av generiske medikamenter
Bokmerk denne siden

Psykisk Lidelse

Strattera

Strattera

atomoxetine

Generisk Strattera brukes til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, også kjent som ADHD. Det er ikke stimulantia, som andre legemidler for ADHD. Legemiddelet kan forbedre oppmerksomhet og konsentrasjon, og også emosjonell kontroll. Det kan også redusere urolighet eller hyperaktiv atferd. ... Mer Info

10/18/25/40/60mg

Abilify

Abilify

aripiprazole

Generic Abilify is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder. ... Mer Info

5/10/15/20/30mg

Anafranil

Anafranil

clomipramine

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD). ... Mer Info

10/25/50mg

Anafranil SR

Anafranil Sr

clomipramine

Generic Anafranil Sustained-Release is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD). ... Mer Info

75mg

BuSpar

Buspar

buspirone

Generic BuSpar is used for the short-term relief of anxiety symptoms. ... Mer Info

5/10mg

Clozaril

Clozaril

clozapine

Generic Clozaril is used for managing schizophrenia in patients who do not respond to other medicines. It is also used to decrease the risk of suicidal behavior in certain patients. ... Mer Info

25/50/100mg

Compazine

Compazine

prochlorperazine

Generic Compazine is used for controlling severe nausea and vomiting and treating schizophrenia. It is also used for the short-term (4 weeks) treatment of generalized nonpsychotic anxiety. ... Mer Info

5mg

Depakote

Depakote

divalproex

Generic Depakote is used for controlling certain types of seizures in the treatment of epilepsy. It is also used to treat the manic phase of bipolar disorders (manic-depressive illness) and to prevent migraine headaches. ... Mer Info

125/250/500mg

Effexor XR

Effexor Xr

venlafaxine

Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder. ... Mer Info

37.5/75/150mg

Geodon

Geodon

ziprasidone

Generic Geodon is an antipsychotic medication. It works by changing the effects of chemicals in the brain. It is used to treat schizophrenia and the manic symptoms of bipolar disorder (manic depression). ... Mer Info

20/40mg

Lamictal

Lamictal

lamotrigine

Generic Lamictal is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder. ... Mer Info

25/50/100/200mg

Lamictal Dispersible

Lamictal Dispersible

lamotrigine

Generic Lamictal Dispersible is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder. ... Mer Info

25/50/100mg

Lithobid

Lithobid

lithium

Generic Lithobid is used for treating manic episodes in patients with bipolar disorder. It is also used to reduce the frequency and decrease the severity of manic episodes in patients with bipolar disorder. ... Mer Info

300/400mg

Loxitane

Loxitane

loxapine

Generic Loxitane is an antipsychotic medication. It is used for treating schizophrenia. ... Mer Info

10/25mg

Melatonin

Melatonin

melatonin

Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon. ... Mer Info

3mg

Mellaril

Mellaril

thioridazine

Generic Mellaril is used for treating mental disorder known as schizophrenia (a severe loss of contact with reality). ... Mer Info

10/25/50mg

Namzaric

Namzaric

donezepil and memantine

Namzaric inneholder en kombinasjon av donepezil og memantin. Donepezil forbedrer funksjonen av nerveceller i hjernen. Det virker ved å hindre nedbryting av et kjemikalie som kalles acetylkolin. Personer med demens har som regel lavere nivåer av dette stoffet, som er viktig for prosesser av hukommelse, tenkning, og resonnement. Memantin reduserer virkning av kjemikaliene i hjernen som kan bidra til symptomene på Alzheimers sykdom. Namzaric brukes til å behandle moderat til alvorlig demens av Alzheimers type. ... Mer Info

5mg + 5mg

Nootropil

Nootropil

piracetam

Generisk Nootropil er et nootropikum, altså et psykotropt middel som direkte påvirker effektiviteten i de øvre encefalopatiske funksjoner i hjernen som en del av kognitive prosesser herunder læring, hukommelse, tankevirksomhet og bevissthet, både i normale og reduserte situasjoner, uten at det oppleves som en sedativ stimulans for psyken. ... Mer Info

400/800mg

Paxil

Paxil

paroxetine

Generisk Paxil brukes til behandling av depresjon eller obsessive-kompulsiv lidelse (OCD). Kan brukes til behandling av panikklidelse, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), engstelig personlighetsforstyrrelse eller sosial angstlidelse. ... Mer Info

10/20/30/40mg

Paxil CR

Paxil Cr

paroxetine

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome. ... Mer Info

12.5/25/37.5mg

Seroquel

Seroquel

quetiapine

Generisk Seroquel er antipsykotika. Brukes til behandling av schizofreni og bipolar lidelse, kjent som manisk-depressiv lidelse. ... Mer Info

25/50/100/200/300mg

Thorazine

Thorazine

chlorpromazine

Generic Thorazine is used for treating certain mental or mood disorders (eg, schizophrenia), the manic phase of manic-depressive disorder, anxiety and restlessness before surgery, porphyria, severe behavioral and conduct disorders in children, nausea and vomiting and severe hiccups. It is also used with other medicines to treat symptoms associated with tetanus. ... Mer Info

50/100mg

Zoloft

Zoloft

sertraline

Zoloft (sertraline) is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The way sertraline works is still not fully understood. It is thought to positively affect communication between nerve cells in the central nervous system and/or restore chemical balance in the brain. Zoloft is used to treat depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, anxiety disorders, post-traumatic stress disorder (PTSD), and premenstrual dysphoric disorder (PMDD). ... Mer Info

25/50/100mg

Zyprexa

Zyprexa

olanzapine

Generic Zyprexa brukes til å behandle symptomer på psykotiske tilstander som schizofreni og bipolar forstyrrelse (manisk depresjon) ... Mer Info

2.5/5/7.5/10/15/20mg

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.